Esparreguera

Notícia

La inacció de govern sí afecta la vida diària. Els embornals com a símptoma.
La foto de l'esquerra correspon a fa una setmana. La de la dreta, als aiguats de les darreries del mes d'abril de 2016. Nou mesos després d'alertar sobre l'estat dels embornals a Esparreguera (vegeu notícia "Embornals obturats i inundació de carrers" datada el 2 de maig de 2016), i de preguntar sobre la continuació o no del protocol de neteja que va establir ERC durant la seva etapa al capdavant de la regidoria d'Urbanisme, constatem que la resposta es manté en el silenci i la inacció. Els embornals continuen obturats sense comptar, com es pot comprovar a la imatge, la deficient neteja de l'espai urbà: herbes altes i deixalles de tot tipus que encara fan més insalubre la via pública. Comprovem amb preocupació que no tan sols no s'ha fet res sinó que, com a conseqüència de la deixadesa del govern municipal, la situació de degradació s'accentua amb el pas del temps

Ens trobem davant d'un exemple de com la política afecta el dia a dia de les persones. ERC va establir un senzill protocol de neteja i conservació periòdica dels embornals de la vila ja que estem davant d'un tema que no tan sols representa una molèstia pels veïns sinó que es tracta d'una qüestió de seguretat i sanitat pública. Un govern ineficient ens afecta a tots. La inacció política, també.

Exigim al govern una reposta ràpida i eficient en aquest assumpte tan senzill de solucionar. Si no són fiables en temes tan bàsics, com podem fer-los confiança en els temes clau que afecten de forma sensible el futur d'Esparreguera?