Esparreguera

Notícia

La seguretat de menors i jovent no és cosa de broma

Des de la Secció Local d’ERC Esparreguera volem que des de l’ajuntament es facin polítiques de dinamització cultural i lúdiques pel nostre jovent i que s’impulsin les entitats juvenils que miren de tirar-les endavant.

Però volem, millor dit, exigim, que es faci amb les millors condicions de seguretat i amb la garantia que es vetlla correctament pels nostre jovent i menors. És per això que, en constatar la desídia en el control i inspecció mostrada pel govern municipal davant les activitats fora de llicència realitzades a l’espai situat al carrer Fornal 38, el grup municipal d’ERC va denunciar en sessió plenària fins al punt de reclamar la dimissió del regidor de Joventut, Entitats i Festes.
 
És per això mateix que en tenir coneixement de la festa que es va celebrar al pavelló municipal la nit de l’11 al 12 de febrer d’enguany, batejada per la empresa promotora com “We are generetion party”, que ERC Esparreguera ha presentat un seguit de preguntes sobre qüestions lligades a la festa.
 
Volem que ens aclareixin de forma transparent, ja que es tracta d’un esdeveniment multitudinari fet en un espai públic, si per a la realització d’aquesta festa s’han seguit tots i cadascun dels requisits de seguretat relatius a aquests tipus d’esdeveniments; si s’han demanat tots els permisos pertinents; si es va registrar cap incident; quin va ser el caràcter de la cessió de l’espai i quina va ser la participació de l’ajuntament en dita festa pel que fa a recursos materials, humans i/o econòmics aportats per a la seva realització.
 
ERC Esparreguera aposta per la màxima transparència en la gestió pública, sobretot quan es tracta de temes relacionats amb la seguretat i protecció de les persones en activitats d’aquest tipus amb un alt nombre de participants. I més encara quan es tracta d’un segment social tan sensible com és el jovent.
 
Qualsevol incompliment de les normatives i llicències a aquest respecte per inacció del govern serien d’una greu irresponsabilitat envers la seguretat de les persones, el jovent, en aquest cas.
 
Com que volem creure que el govern ha actuat de forma responsable en aquest episodi concret, i no ha actuat amb la mateixa desídia i inacció que en el cas de Laboratori Parc, hem demanat per escrit al govern municipal que ens confirmi si ha realitzat amb diligència la seva feina com a garant de la seguretat pública.

La seguretat de menors i jovent no és cosa de broma.