Esparreguera

Notícia

Cap al Síndic de Greuges...

A l'ajuntament, en els darrers mesos, se'ns ha vetat la possibilitat d'entrar mocions i/o propostes de caràcter resolutiu. Això implica que al Ple municipal només hi són incloses aquelles que no impliquen una obligació pel govern municipal en cas de ser aprovades, és a dir, tan sols es debaten i voten les que únicament comporten una "declaració institucional" sense cap altra obligatorietat. Així el govern s'inhibeix de complir amb obligacions que no vol assumir i es limita a tractar temes que només suposen traslladar la posició del Ple a altres Administracions.

Hem formulat diverses queixes al Secretari Municipal i, davant les reiterades negatives a incloure a les ordres del dia aquests tipus de mocions i propostes resolutives, hem decidit elevar l'assumpte al Síndic de Greuges de Catalunya per tal d'aclarir la situació.