Esparreguera

Notícia

El contracte de gestió del camp de futbol municipal ha de ser una prioritat

Camp de futbol (foto: ceesparreguera.com)
Camp de futbol (foto: ceesparreguera.com)
Després del “suport extern a la brigada municipal pel verd urbà” i de l’“encomana de gestió” –mitjançant empresa externa, per descomptat–  de la residència de Can Comelles” sembla que arriba el torn del camp municipal de futbol.
 
És evident que, des de la regidoria d’esports, no saben com resoldre la situació per garantir el manteniment i servei de consergeria del camp municipal de futbol.
 
Amb un contracte de gestió en estat de permanent redacció des de fa anys, per poder prestar el servei de neteja i consergeria es va crear una ficció en virtut de la qual era el club qui contractava el treballador (cosa que efectivament fa) i després facturava mensualment la despesa a l’ajuntament com si es tractés d’una empresa de serveis.
 
Aquest sistema sempre va generar discrepàncies a nivell d’Intervenció i de Secretaria Municipal, discrepàncies que, amb el temps, han esdevingut manifestes i inevitables.
 
Així, a dia d’avui, sense contracte de gestió (al qual no se l’espera) per una banda, i bloquejada la possibilitat de fer els pagaments mitjançant contractes de menor quantia per l’altra, els darrers salaris del treballador han estat avançats pel club amb recursos propis (recursos òbviament desviats d’altres previsions de despesa que el club espera recuperar quan l’ajuntament els aboni les quantitats avançades).
 
Mentrestant, el govern municipal, practicant la vella (i desastrosa) tàctica de cercar solucions fàcils i fabuloses a problemes complexos que demanen tocar de peus a terra, creu haver trobat una sortida ràpida a la situació i, amb una genial ocurrència, decideix que l’ajuntament recuperarà la gestió directa d’aquest servei.
 
Evidentment, la primera pregunta que ens ve al cap és com ho farà quan l’ajuntament no pot contractar personal per aplicació de la “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” (LRSAL). I, davant d’aquesta pregunta, ens atrevim a pensar que possiblement ho demanin a alguna de les empreses amb les que l’ajuntament ja té contractes per la neteja i consergeries d’altres instal·lacions esportives municipals.
 
En primera instància, a ERC Esparreguera no som gaire d’externalitzar els serveis públics. Tot i així, entenem que la situació és complicada i que urgeix trobar una solució per què aquesta instal·lació esportiva pugui funcionar amb normalitat fins a final de temporada, si més no. I per poder assolir aquest objectiu podríem estar d’acord en fer aquesta encomana de gestió temporal a alguna empresa externa. Però no de qualsevol manera. Prèviament, però, cal garantir diversos punts que per a nosaltres són essencials i que fins ara sembla que no s’han tingut en la consideració que caldria per part del govern municipal:
 
-Cal rescabalar al club de les quantitats avançades.
 
-L’encomana de gestió ha de ser de caràcter absolutament transitori.
 
-S’ha de garantir el lloc de treball a la persona que actualment té contractada el club per delegació de l’ajuntament, per subrogació o pel mitjà que en dret laboral procedeixi.
 
-S’ha d’evitar qualsevol precarització del servei i de les condicions de treball.
 
-I finalment, però no menys important, que el marge de temps que es guanya amb aquesta solució serveixi per publicar les bases del contracte de gestió del camp municipal de futbol i dur a terme el concurs (licitació) que permeti començar el nou curs amb el tema resolt definitivament.