Esparreguera

Notícia

Què amaga realment la nova ordenança de civisme i convivència del bloc del 155?

L’equip de govern ha presentat una proposta de nova ordenança de civisme i convivència per Esparreguera.

Fer una nova ordenança sempre suposa un esforç per a l’administració, tant pel personal administratiu i tècnic com pels polítics. També comporta sempre uns dubtes i inseguretats legals. Cal la renovació del que hi ha o cal la redacció des de zero d’una nova ordenança? Com encarar el període d’informació i adaptació d’una població que desconeix la seva publicació i entrada en vigor?

Per evitar aquest risc d’inseguretat jurídica, especialment tractant-se d’una norma que afecta tants àmbits de la vida diària, generalment es fan extenses campanyes informatives que també suposen un esforç per a l’administració, tant laboral com econòmic.

Per aquests motius, des d’Esquerra Republicana no enteníem la necessitat d’encetar aquesta activitat legisladora quan ja tenim en vigor l’ordenança municipal del civisme i la convivència d’Esparreguera, datada de l’any 2007 i modificada el febrer de 2009 (ordenança no fiscal número XX) i que encara no s’ha aplicat al màxim.

Que potser s’han detectat noves conductes incíviques aquests darrers anys? Són prou greus o intenses com per afectar negativament la convivència ciutadana a Esparreguera i no ho sabem? Potser la Policia Local ha demanat un nou redactat per tenir millors eines?
Per això ho vam preguntar a l’alcalde en el Ple Municipal. I quan ens esperàvem una resposta tècnica avalada per uns estudis i informes, la resposta va ser estrictament política: el que ha canviat és el govern municipal.

Pot semblar una resposta pobra, mancada de contingut, però no ho és, ans al contrari, conté tota una declaració de com PSC i ICV entenen la tasca de govern: no hi ha res que recomani fer una nova ordenança de convivència i civisme més enllà de la voluntat d’adequar-la als criteris polítics dels partits que manen. I aquests criteris poden ser flexibles o restrictius a discreció ja que, repetim, no es basen en cap dada empírica ni en cap informació tècnica. I no sembla que els criteris d’aquest govern siguin precisament progressistes.

Si més no, això és el que es desprèn de la intervenció de l’alcalde al Ple dient que era una ordenança eminentment punitiva. Sí, va dir punitiva. I més encara: va dir que no es podia dur a terme un procés participatiu perquè, en tractar-se d’una ordenança bàsicament punitiva no es podia esperar que els ciutadans estiguessin predisposats a estar-ne a favor.

Vist aquest enfocament punitiu, des d’Esquerra Republicana ens hem vist en l’obligació de presentar esmenes, al·legacions i comentaris a la proposta d’ordenança que presenta l’equip de govern, tot i que no creiem que sigui necessària la redacció d’una nova ordenança. Davant el perill que s’apliqui sense límits la voluntat de PSC i ICV, amb el vist-i-plau entusiasta del sector repressiu per excel·lència (és a dir C’s i PP) i esdevingui un llistat de conductes prohibides i sancions, Esquerra Republicana s’està involucrant en el procés de redacció per tal que no esdevingui una eina contra la població.

Volem que l’ordenança que hagi de regular la convivència ciutadana a Esparreguera sigui un text legal positiu, informador, corrector, de promoció del civisme més que no d’amenaça i càstigs, que sigui socialment justa, un text concret i restringit enfront les intencions de redaccions expansives i extensives que ja ha manifestat C’s, partit que darrerament i de forma continuada dóna suport al govern municipal juntament amb el PP.
Volem una ordenança de caràcter dissuasiu i corrector, exemplificadora, una ordenança que no pugui ser acusada de ser una simple eina recaptadora, objectiu final que, invariablement, se li pressuposa a l'administració.

No pretenem exercir una mena de “bonisme” naïf i paternalista. Sabem que no hi haurà més remei que acabar fent un llistat de conductes prohibides i un barem sancionador. Però volem que la punibilitat de la norma, l’activitat denunciadora i sancionadora, sigui el darrer recurs de la nova ordenança, no la raó per a redactar-la.

Per tot això, per reforçar la nostra visió de l'ordenança com una eina correctora, pedagògica, dissuasiva i restablidora de la convivència i els comportaments cívics, les nostres propostes han estat dirigides a aturar el fervor sancionador del bloc del 155 i reduir les infraccions “Molt Greus” -tant com racionalment sigui possible- passant-les a “Greus” i el mateix amb les “Greus” passant-les a “Lleus”.

Finalment, i pels mateixos motius, hem proposat establir les equivalències que permetin el compliment de les sancions mitjançant prestacions personals en benefici de la comunitat, això és, posar per damunt del fet recaptador de la multa l’esperit de la correcció, de la restauració i de la reparació com a eines per assolir l’objectiu formador de la civilitat.

Des d’Esquerra Republicana entenem que l’ordenança de civisme i convivència ha d’estar orientada, justament, en favor d’aquests dos conceptes i ha de repercutir en benefici de la població. El que no estem disposats a acceptar és que esdevingui tot el contrari. Si en comptes d’una ordenança de civisme i convivència en volen una de càstigs, multes i sancions que ho diguin obertament i no s’amaguin, de nou, darrere la semàntica volent fer passar una cosa per la contrària.