Esparreguera

Documents

Intervenció íntegra debat de pressupost 2016
Gràcies senyor alcalde, bona nit senyores i senyors. Primer ve la política i després el pressupost. Per això nosaltres parlarem de política. Imaginin-se com n'és d'important la política en el pressupost que, a la nostra formació, AM-ERC, li va costar la sortida del govern en el mandat passat, per negar-nos, per ideologia, a aprovar un pressupost ficat amb calçador. En aquest cas, potser jo, per deformació professional, quan veig números no només veig entrades i sortides, sumes i restes, sinó que els números, les entrades i les sortides, les sumes i les restes, ens dibuixen l'Esparreguera d'aquí a un mes, d'aquí a un any ... fins i tot, manta vegades, d'aquí a vint anys si m'apuren. Perquè malgrat que el pressupost sigui anual, tot allò que contingui de planificació de futur, marcarà el camí que emprendrà la nostra vila. I aquí no ho acabem de veure. Ens vam negar a aprovar un pressupost un mes abans de les eleccions per coherència i responsabilitat. Esquerra Republicana de Catalunya ja hi està feta a haver d'assumir el rol de formació responsable. ... Ho vàrem fer al 2011 entrant en un govern patchwork, fet de retalls, i n'hem pagat els burots a les eleccions d'enguany, malgrat que, en aquell moment, era l'únic govern possible. Si més no al començament .. .i la població no podia quedar sense govern. També va ser la coherència, i la responsabilitat que tenim envers els ciutadans i les ciutadanes d'Esparreguera, el que ens va obligar a marxar de govern i no aprovar un pressupost ... patchwork també ... i presentat quan no tocava, d'una forma que, per a nosaltres era un frau democràtic flagrant. Ara, davant nostre, tenim un altre pressupost. Estudiant-lo, t'adones que ja no és un treball de costura de retalls però - sí, tot acaba tenint un però-, és un pressupost redactat pels tècnics que, podríem dir, fan seu allò de la Real Academia de la Lengua del país veí: limpia, pule y da (una mica) de esplendor, perquè posa en ordre temes legals i administratius, impera el criteri de prudència, garanteix els pagaments, que no és pas poca cosa, però, ai las! ... ens l'hem mirat del dret i del revés: ... on és la política? Perquè augmentar les partides d'assistència social està bé, cal fer-ho, però això, avui, en els municipis, ho fan les dretes i les esquerres. El que ens cal per a la gent d'esquerres, no és la subvenció de la pobresa, sinó caminar cap a la justícia social. En positiu, potser, ens cal dir, que malgrat la disminució sagnant dels ingressos per impostos directes de 590,000 euros, gràcies -amb accent sarcàstic- a les maniobres del senyor Rajoy, s'ha provat d'arribar una mica a tot arreu. Una mica. I recalco una mica, perquè de miques ja en tenim una mica massa. En positiu, també, que s'hagi emprès la tasca de regular la qüestió del personal de la casa i la seva qualificació. Un Ajuntament no deixa de ser una empresa de serveis, i el capital principal de les empreses de serveis són, indefectiblement, el seu personal. Depurar aquest capítol pot ser un exercici que permeti una millor gestió. Hi ha noves despeses que es contemplen en aquest pressupost, que lluny de ser iniciativa d'aquest govern, són velles reivindicacions històriques dels serveis, em consta. Despeses que, no cal dir, estem segurs que milloraran el funcionament de l'Ajuntament i la vila d'Esparreguera, però que el seu copyright no els pertany, no pertany a aquest govern. Grosso modo, veiem disminucions interessants en alguns serveis, com per exemple els gairebé 32,000 euros d'Alcaldia, però això no deixa de ser un miratge, perquè quan anem a la liquidació, veiem que, en realitat, ve a ser la xifra que no es va consumir el 2014, per tant, sembla que només és una adequació a la realitat. Tot i així no deixa de ser inquietant veure disminuir la partida de la Policia Local, bé perquè de sobte ens sobren els agents i ens hem tornat el municipi més cívic del país, bé perquè, en realitat, no s'ha iniciat la tasca d'avaluar el servei i veure'n les mancances, que no vol dir que ho facin malament, sinó que hem de saber si tenim totes les eines perquè ho facin millor. I també hem de dir que no ens emociona gens veure el pressupost destinat a Comunicació, entenent que tenim pendent una gran tasca per adequar-nos a la Llei de la Transparència, perquè els ciutadans i les ciutadanes gaudeixin d'un govern obert. Ens preocupa veure pressupost zero al butlletí informatiu municipal i veure una rebaixa de 1.000 euros en les Edicions i Publicacions municipals. Ens consta que hi ha material publicable a la casa i que només depèn de la voluntat del govern que surti a la llum i creiem que un butlletí municipal, que arribi a totes les cases amb informació d'interès per a tots els ciutadans i ciutadanes, és una eina que no hauríem de perdre. Agraïm, però, els zero euros en les dietes dels membres dels òrgans de govern, potser perquè sempre ens hem pagat les despeses quan hem estat a l'equip de govern, i considerant que tampoc s'havia fet gaire despesa 121,73 €, aquesta és una partida que, en el nostre municipi, fa mal d'ulls. Seguint amb el miratge, en el de la rebaixa per adequació a la liquidació del 2014, la disminució prevista en Planificació i Gestió, no deixa de ser una adaptació a la despesa real del servei. Ens hauria agradat veure una aposta per la reorganització d'aquestes àrees en benefici d'adequar-les a les necessitats actuals de l'Ajuntament, sobretot en contractació i control de subvencions, perquè el nom de l'orgànic no fa la cosa. Però entenc que aquest tema, profundament tècnic, però cabdal en l'estalvi i els ingressos de l'Ajuntament, pot esperar a l'any vinent, quan puguin assaborir les delícies dels terminis en la confecció dels contractes de la casa. Que a Planificació, Qualitat i Govern Obert hi constin el lloguer d'equips desfibril·ladors ... 10,000 euros de treballs de consultoria i 36,000 de Contracte de prevenció de riscos laborals, més els salaris del personal, ens fa dubtar de si no hi ha algun error en el títol, perquè no hi veiem la relació entre els desfibril·ladors i el govern obert. Per una altra banda, sota el paraigua de la Participació hi tenim una munió de regidories. Aquí hi veiem un augment en Cultura i Festes que aplaudim, i esperem que sigui més en Cultura que en Festes, entenent que s'hi inclou un augment de subvenció a La Passió que, d'alguna manera se li externalitza la programació teatral i de representació cultural de la Vila. Aquesta qüestió ens ha de dur, ens agradi o no, a un debat obert a la ciutadania sobre la relació entre la Casa de la Vila i les seves entitats, entre elles La Passió. I no podem perdre gaire temps en fer aquest debat. El diner públic i les entitats privades ha de ser el màxim de transparent i consensuat possible, no s'ho pot quedar el govern o no ens ho podem quedar els regidors en comissió. També apreciem l'augment de la partida destinada a reparacions, manteniment i conservació del campanar i que es mantingui la subvenció a les Associacions de Veïns d'Esparreguera, que esperem que, ara sí, siguin pagades i serveixin per a la dinamització real dels barris. Llegint aquest pressupost, tenim la sensació que vostès, l'equip de govern, no havien calculat que entraven en una empresa en funcionament, amb herències, no de l'antic mandat només, sinó d'anys i panys. No es guanyen unes eleccions i es fa tàbula rasa i tornem a començar, sinó que, en el fons, del que es tracta és de formar part d'un fil conductor que ve del passat i es perllonga en el futur. Ara bé, vostès volien un canvi, un canvi substancial, real, un canvi que il·lusionés Esparreguera, que la fes vibrar, no pas pels regals, sinó perquè els ciutadans i les ciutadanes d'aquesta vila s'empoderessin de la seva ciutadania i l'exercissin. Ara com ara, les àrees de comunicació, cabdals en l'empresa de la transparència i de la participació ciutadana, i l'àrea d'atenció ciutadana, romanen fossilitzades. Veiem, això si, que a Participació Ciutadana hi apareixen 5,000 euros. Esperem que s'inverteixin en planificar i calcular el cost real de les actuacions que caldrà consignar en el proper pressupost si volen fer realitat el govern obert, d'il·lusió que ens han venut i que, malauradament no sabem veure. Tot i així ens alegra veure un augment en la despesa de la biblioteca, som partidaris que, en temps de crisi cal consolidar més la cultura i el seu accés, veritable anivellador social. Malauradament constatem la migradesa de la partida destinada a la Memòria Històrica. Esparreguera és un municipi adormit a la seva història, tant passada com recent, i aquest és un luxe que es paga car amb la despersonalització i la manca de cohesió entre els ciutadans i les ciutadanes segons a l'onada d'arribada a la que pertanyin. Som un poble que bull d'història, d'històries. I els antics habitants d'Esparreguera han perdut la seva història real i als nous els l'hem estafada. Com hem dit, un luxe car, aquest. Els capítols de Comerç i Turisme, Promoció econòmica i Treball i formació, mereixerien un ple per ells sols, no pas tant en relació al pressupost, que ni tan sols es va gastar íntegrament, sinó en el model que volem pel nostre poble. Aquí cal un lideratge fort i agosarat si m'ho permeten i, ara com ara, no el sabem veure. Agraïm, però, que s'augmenti la dotació als Cursos de Formació. Aquí tenen un bon motiu per fer estadística, i per exemple, veure quants alumnes dels cursos de formació troben feina immediatament després d'haver-los realitzat. No només hem d'avaluar allò que gastem, sinó el seu resultat. I aquests detalls ens donen la pista de la feina ingent que tenim els regidors de l'oposició quan exercim com a tals. Controlar no només la despesa, sinó també el resultat de la mateixa. En diner públic, res ha de ser mai a fons perdut. Quan arribem a la casa dels Esports tornem a necessitar un altre ple Extraordinari, bé, fet i fet, gairebé cada orgànic, cada servei, en mereix un. Aquí entenem que és una de les zones on més pegats hi ha, però entenem, també, que són d'aquells pegats originats pel principi d'empresa en funcionament i creiem que el que cal és guardar aquesta fotografia i esperar a veure la fotografia de final d'any. Igual que aquell joc de cercar les 7 diferències que trobem a alguns diaris. Un altre servei, el de ciutadania. Un espai altament sensible i delicat en els moments que corren i on els impostos que paguem uns, es tradueixen en suport a aquells dels nostres que cauen pel camí. Apreciem un augment dels ajuts i no hi tenim res a dir, més enllà de constatar com de malament estem, malgrat que de la meseta estant ens diguin el contrari. Potser els castors vagin amb les butxaques replenes, però els catalans i les catalanes, majoritàriament, anem més aviat justos d'armilla. En aquestes partides hi ha augments perceptibles i es "neteja" suficientment les entrades i sortides. Aplaudim, també, l'augment de dotació en les regidories d'interculturalitat, polítiques d'igualtat i joventut. Tanmateix, esperem veure'n la memòria d'actuació de les regidories per veure fixats els criteris de la despesa, com en el cas de l'aparició de la partida de 10,000 euros en Espais familiars. Veiem com, d'alguna manera, es va modulant el pressupost, tal i com hem dit, adequant-lo a la realitat econòmica, fent aparèixer aquelles velles reivindicacions del personal a càrrec dels serveis, per la millora dels mateixos, retallant i polint, com un calc amb les arestes més atenuades de pressupostos anteriors. En canvi, s'introdueix una mica amb calçador, i així els ho hem expressat en les reunions informatives, partides que varien el funcionament d'algun servei, com, per exemple, el nou contracte de manteniment de parcs, jardins i espais, per 186,500 euros, que, si bé a priori no ens sembla malament, realment les brigades de neteja urbana i manteniment de l'enjardinament són temes sensibles en la ciutadania, ens trobem al davant d'una proposta que caldrà veure com es tradueix a la realitat, perquè, sota el nostre criteri, abans de començar a gastar, cal saber quan, com i on. I intuïm que per aquí tenim un dèficit de planificació, no només aquí, sinó en tot el pressupost, tanmateix es pot esmenar en el decurs de l'any, entenent que es podria fer servir una part de la partida en l'estudi de les necessitats REALS de la vila, abans de començar a contractar ningú i que no estaria de més que es comptés amb la totalitat dels regidors aquí presents per tirar endavant un compromís en el disseny dels serveis de neteja viària i enjardinament de la vila que ens traguessin del cul de sac al que ens han abocat els distints governs en els últims quinze anys. I, per no ser injustos, en aquesta dutxa escocesa, ara fred ara calent, agraïm la inclusió d'un Pla director de l'Arbrat, essencial; el contracte de neteja i manteniment de polígons industrials, important; i en quant al manteniment dels Edificis Municipals, ens sembla molt just, però correcte, atenent la migradesa del nostre pressupost. Entenem com a positiu l'augment en les Partides de Salut Pública, la creació del servei d'habitatge, del qual en voldríem una memòria molt acurada i veiem com a positiu, també, l'augment en el servei del bus urbà, tot i que no acabem de veure les bondats de la nova planificació, que desproveeix els barris, autèntics usuaris del servei, en benefici d'algunes noves parades al centre de la vila, les quals, algunes d'elles, no ens semblen suficientment justificades. Per tot això que hem exposat, continuem pensant que primer ve la política i després el pressupost. I aquesta és la part és que ens grinyola, sobretot en l'àrea d'inversions on, seguin aquesta onada suau que ens imposen, de modulació-demodulació que ens ha dut fins aquí, no hi veiem apostes polítiques de debò. No hi veiem dibuixats els barris, no som capaços de saber, a part de seguir l'empenta d'allò encetat en l'anterior mandat, quina és la visió que tenen els membre de l'equip de govern, el govern en ple, del nostre poble. No veiem la solució a problemes greus i endèmics de Mas d'en Gall, Can Rial, el Barri Font, Can Comelles, Can Vinyals... Feina de gestors? Els sembla que aquest és el projecte engrescador que ens venien durant la campanya? No el sabem veure, i ens en dolem, perquè potser, per fer aquest canvi, no calien tants canvis. Agraïm però, la voluntat per part de l'Alcalde i el Regidor d'Hisenda de no mantenir el Pressupost segrestat en el despatx i haver-lo compartit amb la resta de grups d'aquest consistori. Esquerra Republicana de Catalunya es va comprometre en el mandat anterior, a no bloquejar l'acció de govern en la votació del pressupost del 2016, a no perpetuar una situació que, mentre érem regidors de govern, i els grups ara al capdavant de l'Ajuntament, sobretot un, estaven a l'oposició, vàrem haver de suportar. El boicot, efectuat per vostès any rere any, no és la nostra premissa i és per això que, responsablement i malgrat totes les mancances que hem exposat avui, aquí, el nostre vot, positiu si bé és un vot de confiança, només ho és en la confiança que en el proper pressupost hi haurà una aposta per la participació ciutadana, per marcar unes línies polítiques que facin possible obres de gran envergadura en un futur no molt llunyà i que marquin el caràcter inequívoc d'un govern d'esquerres per una Esparreguera orgullosa d'ella mateixa. Si no és així en el decurs dels pròxims mesos, serà molt difícil que ens tornem a trobar amb la mateixa bona voluntat en el proper Pressupost.   Moltes gràcies