Esplugues de Llobregat

Notícia

Trànsit restringit a Can Vidalet a partir de gener

Les restriccions de la nova Zona de Baixes Emissions faran canviar els hàbits de mobilitat només als veïns de Can Vidalet

Si sou veïns de Can Vidalet i teniu un cotxe de benzina anterior al 2000, o un cotxe dièsel anterior al 2006, a partir del mes de gener no podreu circular pel vostre barri. Així ho va aprovar l’Ajuntament d’Esplugues el passat 16 d’octubre amb els vots del PSC, C’s i els Comuns. 

La mesura, que costarà 150.000 € a l’Ajuntament, fins ara estava reservada només als dies d’alta contaminació. Però ara, a partir de gener, entrarà en vigor de manera generalitzada: de dilluns a divendres entre les 7 i les 20 h, per tota l’àrea denominada Zona de Baixes Emissions (ZBE) -de la qual forma part el barri de Can Vidalet-, només hi podran circular vehicles que tinguin distintiu ambiental. I si el vostre vehicle no en té, ja no us servirà per moure-us per dins d’aquesta zona. 

Saltar-se aquesta normativa comportarà una multa mínima de 100 €, que podria arribar a 500 € si es considera una infracció molt greu, tot i que les sancions no s’aplicaran fins al mes d'abril. Com que la ZBE és tota l’àrea que queda delimitada per les rondes, la mesura també afecta els municipis sencers de Barcelona i l’Hospitalet, i parcialment Cornellà i Sant Adrià. En el cas d’Esplugues, només afecta al barri de Can Vidalet. Els veïns i veïnes de la resta de barris no quedaran directament afectats per aquesta mesura. 

A més, no hi ha prevista cap moratòria ni ajut per si la mesura us afecta i no teniu possibilitat de comprar-vos un vehicle nou. Tots els ajuts que dona l’administració consisteixen en bonificacions per la compra d’un vehicle poc contaminant o per desballestar un vehicle contaminant. Si en els vostres desplaçaments laborals només teniu l’opció de fer servir el vehicle privat, la web de l’AMB només diu que considereu la possibilitat de compartir cotxe amb altres persones que facin la vostra mateixa ruta; se sobreentén, altres persones que tinguin un vehicle que compleixi la normativa.

Tens més dubtes?


Aquí podeu constular un mapa detallat de la zona afectada;ERC d’Esplugues rebutgem la mesura

Fa temps que sentim parlar de la Zona de Baixes Emissions i, a primer cop d’ull, sembla una bona idea. Qui no vol respirar un aire més pur? Qui no vol unes ciutats més sostenibles? Sembla, doncs, que restringir la circulació a determinades zones dels vehicles més contaminants, pot ser una bona idea, progressista i i d’esquerres. Els problemes comencen a aparèixer quan ens fixem en quins són els vehicles més contaminants i quines són les zones d’exclusió. I el que és més important: qui és propietari d’aquests vehicles i qui viu en aquests barris; és a dir, qui són les persones afectades per aquestes mesures.

L’Ajuntament d’Esplugues va ser el primer, després de Barcelona, a aprovar la ZBE. Resulta que l’únic barri de la nostra ciutat que hi queda inclòs, i pel qual no hi podran circular els vehicles més contaminants, és Can Vidalet. El PSC de la majoria absoluta, amb els vots també de C’s i Comuns, s’ha afanyat a aprovar una mesura, que li dona una imatge de consciència medioambiental, però que deixa en molt mal lloc i perjudica enormement la població de Can Vidalet.

Ens trobem davant d’una mesura, que entrarà en vigor inexorablement el dia 2 de gener, que obligarà la gent de Can Vidalet a renovar una gran quantitat dels vehicles que fan servir. Com que es troben dins de la zona d’exclusió, aquestes persones no podran fer servir cap vehicle de més de 15 anys. I qui acostuma a tenir vehicles vells, cotxes, motos i furgonetes de més de 15 anys? Doncs la gent que té les rendes més baixes. Tothom sap que un dels barris amb les rendes més baixes és Can Vidalet. Gent gran amb pensions baixes, jovent que fa servir motos per anar a estudiar o a treballar, gent treballadora que condueix furgonetes per guanyar-se la vida. Tota aquesta gent es veurà obligada a renovar el seu parc mòbil per culpa d’un canvi de regles quan el joc ja ha començat; amb data límit i sense paliatius.Si tenim en compte que la despesa mitjana el 2018 va ser de poc més de 17000€, el perjudici a la població més empobrida de la nostra ciutat és evident. Aquestes persones havien adquirit un vehicle en condicions perfectament normatives, i ara, encara sota els efectes de la crisi, com podran canviar-lo? Tampoc podran vendre el seu vehicle a ningú. Així doncs, anem veient que la mesura podria no ser tan progressista, ni tant d’esquerres, perquè no és d’esquerres ni progressista discriminar les persones per la seva renda.

Pel que fa a la qüestió medioambiental i de la sostenibilitat, la nova normativa presenta dubtes. En comptes de promoure un canvi de paradigma, de buscar una manera de reduir l’impacte del trànsit rodat a les nostres ciutats, d’implantar una xarxa de transport públic realment inclusiva i efectiva; sembla que aquesta normativa en realitat busca que comprem cotxes nous més eficients, que consumim, que fem girar la roda eterna del mercat, que els fabricants d’automòbils continuïn enduent-se la seva part del pastís. Doncs cal tenir en compte que tots aquests nous vehicles que ens volen fer comprar també generen un impacte ecològic: costos medioambientals de fabricació, deslocalitzacions, bateries que no es poden reciclar i un llarg etcètera.


Tens més dubtes?

Llegeix l'article d'opinió del Portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, sobre la ZBEIniquitat tècnica de la mesura

La mesura que regula aquesta ordenança, és a dir, la prohibició absoluta de circulació de determinats vehicles en l’anomenada ZBE Àmbit Rondes de Barcelona es basa en un sol paràmetre que és el potencial contaminant relatiu de cada vehicle. Aquesta simplicitat –potser necessària per restricció tecnològica o per manca d’ambició en el plantejament- fa caure en una iniquitat tècnica, ja que la contaminació total acumulada d’un vehicle no depèn només de la seva emissió nominal, sinó també de l’ús que se’n fa, és a dir, dels kilòmetres efectius que acaba realitzant (i encara es podrien contemplar altres factors de correcció). És per això que es produirà la paradoxa de que es prohibeixi la circulació a vehicles nominalment més contaminants però que fan pocs kilòmetres, mentre que es permeti la circulació a vehicles una mica menys contaminants que realitzen molts kilòmetres i que, per tant, aporten –en xifra absoluta- molta més càrrega contaminant a l’ambient. Caldria aplicar una mesura que modulés aquesta iniquitat, bé en format de peatge que fonamentés la base impositiva en el producte “emissió X km”, bé amb un topall anual de kilòmetres màxims a realitzar; ambdues mesures fàcilment deduïbles en el tràmit de les Inspeccions Tècniques de Vehicles. Aquesta mesura podria ser alternativa a la de la present ordenança o, fins i tot, complementària.

També caldria tenir la prevenció en el seguiment de la mesura que implanta aquesta ordenança sobre l’obsolescència progressiva del sistema d’etiquetatge. La ràpida evolució cap a una major exigència genèrica en països del nostre entorn, així com el canvi previst a gener de 2021 tant en la normativa d’emissions com en el sistema de mesura d’aquestes (del NECD al WLTP) podria fer que la ZBE esdevingués el principal motor d’atracció dels vehicles de final de producció abans del nou canvi de normativa. El sistema d’etiquetatge de la DGT està obligat a una àgil adaptació, per tal d’evitar un veritable dumping automobilístic que pot fer que la ZBE, enlloc de servir per empènyer la renovació del parc circulant orientant el mercat cap a les noves tecnologies i donant un senyal als fabricants de vehicles, esdevingui la solució per col•locar en el mercat català els vehicles “més nous amb normatives d’homologació més antigues”.
Iniquitat social de la mesura

La mesura que regula aquesta ordenança, és a dir, la prohibició absoluta de circular per a determinats vehicles, deixarà en la seva aplicació milers de ciutadans sense poder usar el seu vehicle habitual per a la seva activitat ordinària (treball, estudis, desplaçaments mèdics ordinaris, etc...), així com a milers de professionals sense la seva eina bàsica de treball. Els vehicles més contaminants venen determinats –bàsicament- per l’antiguitat del vehicle i els vehicles més antics tenen una correlació directe amb les unitats familiars de renda més baixa, de manera que l’impacte d’aquesta mesura serà directe en el sectors socials de rendes més baixes de la ciutat de Barcelona (també, lògicament per extensió i veïnatge, de l’Àrea Metropolitana i encara més enllà). La mateixa associació es pot fer en l’àmbit professional, de manera que les empreses i professionals que mantenen vehicles més antics per impossibilitat o inoportunitat de renovar-los són els que tindran més dificultat en substituir-los. Una part dels desplaçaments particulars podran ser absorbits pel transport públic o per canvis d’hàbit en la ciutadania afectada, però seran milers els que quedaran sense alternativa possible.

En el cas dels professionals es dona un marge d’un any per a deixar de circular, però el tràngol personal, empresarial i econòmic serà el mateix, sigui l’1 de gener de 2020 o el de 2021.

En el context social i econòmic actual, no es pot tirar endavant una ordenança d’aquestes característiques, amb una clara afectació al desplaçament quotidià de milers i milers de persones, la gran majoria pertanyents a unitats familiars de rendes baixes, sense que vagi acompanyada d’un programa de mesures i ajuts per aquelles persones i professionals que es vegin afectats.

A més, cap dels documents fa referència en l’afectació del parc de motocicletes de la ciutat de Barcelona ni a les seves conseqüències. Els vehicles afectats en aquesta categoria es xifren entre 30.000 i 40.000 dades que han hagut d’estimar institucions privades perquè no consta cap valoració oficial d’aquest aspecte.


Tens més dubtes?

Llegeix l'article d'opinió del Portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, sobre la ZBE

 

  • Oriol Torras: "no estem en contra de la ZBE"