Esplugues de Llobregat

Notícia

Jordi Figueras, al consell d'administració de Progeser

Jordi Figueras, membre del consell d'administració de Progeser
Jordi Figueras, membre del consell d'administració de Progeser
L'Ajuntament d'Esplugues nomena Jordi Figueras com a membre del consell d'administració de l'empresa mixta municipal Progeser.

El qui fou regidor i portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Esplugues entre els anys 2004 i 2015, Jordi Figueras, ha estat nomenat com a representant del consistori en el consell d'administració de l'empresa mixta municipal Progeser, a proposta del Grup Municipal Republicà. La votació ha tingut lloc tal com estava previst durant el Ple Municipal celebrat el 19 de gener i és conseqüència del cartipàs municipal, pactat entre tots els grups de la corporació a l'inici del mandat; és per això que ha estat una votació unànime. El nomenament serà efectiu des d'aquest mateix mes de febrer fins al final del mandat municipal, previst per al maig del 2023.

Jordi Figueras, que substituïrà en el càrrec el senyor Fermin Molero, és actualment vicepresident del Centre Cultural l'Avenç i, ja havia estat membre del consell d'administració de Progeser durant un breu període entre 2014 i 2015, coincidint amb la seva etapa com a regidor de l'Ajuntament. Jordi Figueras és un membre molt actiu del teixit associatiu d'Esplugues, i ha ocupat càrrecs de responsabilitat en moltes entitats, com el Grup d'Estudis d'Esplugues, els Castellers d'Esplugues, la Colla Gegantera d'Esplugues o els Trabucaires. A més, Figueras s'ha destacat sempre per la defensa del patrimoni històric i cultural d'Esplugues. 

Progeser —Societat Municipal Mixta de Promocions i Gestió de Serveis d'Esplugues S.A.— és una societat anònima mixta, amb participació majoritària de l'Ajuntament d’Esplugues, i de l'empresa privada Vopi Aparcaments S.L. Progeser gestiona els aparcaments públics, les zones d'aparcament regulat (zones blaves i verdes) i la grua municipal, entre altres serveis. Com a soci majoritari, l'Ajuntament d'Esplugues designa els membres del consell d'administració de la societat, que és l'òrgan de gestió i decisió. La Societat va ser constituïda l'any 1994 en escriptura pública, i des del moment de la seva constitució ha desenvolupat les activitats i serveis compresos en el seu objecte social, amb la finalitat de garantir un servei a la ciutadania. Des de l'inici de l'activitat, i malgrat no ser obligatori en funció del volum de negoci, la Societat s’ha sotmès regularment al control d’auditories externes.