Esplugues de Llobregat

Notícia

ERC presenta una moció per revocar la moció de Cs per castellanitzar els senyals de trànsit d’Esplugues

senyals
senyals
ERC d’Esplugues de Llobregat ha presentat una moció per revocar l'acord de la moció de Ciutadans per retolar les senyals de trànsit en castellà. La moció s’ha presentat arran del comunicat que ha publicat el dijous 4 de maig la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Aquest comunicat recull un seguit d’arguments jurídics que emparen l'ús exclusiu del català en la retolació dels senyals de trànsit.

La moció d’Esquerra sol·licita un informe jurídic vinculant a la Secretaria de l'Ajuntament d’Esplugues perquè no és obligatori retolar els senyals de trànsit en més d’una llengua oficial. Així ho prescriuen la Llei de carreteres, que diu que «la senyalització de la circulació a les carreteres de Catalunya ha de ser, almenys, en català», i l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que diu que els actes jurídics poden ser fets en qualssevol de les dues llengües oficials.

Així doncs, la moció d’Esquerra proposa revocar l'acord del Ple del 15 març passat, que compromet l’Ajuntament d’Esplugues a «homologar els senyals de trànsit abans d’octubre del 2017». La moció d’Esquerra insta l’alcaldessa «a sol·licitar un informe jurídic perquè es detallin l’abast i els límits» de la moció de Ciutadans, així com «les limitacions legals que hi són aplicables, l’abast de totes les normes i lleis aplicables a aquest assumpte, i totes les interpretacions vàlides que hagin estat emeses, amb especial atenció a tota la documentació aportada per la citada nota de la Direcció General de Política Lingüística del 3 de maig de 2017».

La moció d'Esquerra es discutirà en el Ple del mes de maig, que tindrà lloc el dia 17, a les 18 h, a l’Ajuntament d’Esplugues. La moció vol posar fi a una situació absurda que ha creat problemes on mai no n’hi havia hagut i que té l’única finalitat de confrontar la societat catalana i contribuir a la minorització de la llengua catalana.