Esplugues de Llobregat

Notícia

ZBE: preguntes i respostes (FAQ)


ERC està en contra de crear zones de baixes emissions?
No. Estem a favor de les zones de baixes emissions i ens sembla que cal prendre mesures d'aquest tipus a totes les grans ciutats del món. Ara bé, estem en contra, això sí, de la manera com s'ha concretat aquesta mesura a l'àrea metropolitana de Barcelona i, sobretot, de les conseqüències reals que aquesta mesura tindrà a Esplugues i, concretament, pels veïns i veïnes de Can Vidalet.

Què és la ZBE?
La zona de baixes emissions de l'àmbit de les rondes de Barcelona (oficialment, ZBE Rondes de Barcelona) és una àrea de més de 95 km2 en la qual es restringeix la circulació d’alguns vehicles segons si tenen el certificat ambiental de la DGT o no. Aquesta àrea queda delimitada per les rondes i engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. En el cas d'Esplugues, queda dins de ZBE únicament el barri de Can Vidalet i la resta de la ciutat en queda fora. 

Ho ha aprovat l'Ajuntament d'Esplugues o l'Àrea Metropolitana?
Aquesta és una mesura consensuada per tots els municipis afectats i proposada per l'AMB. Però la potestat d'aprovar-ho o no pertoca únicament als ajuntaments, un per un. De fet, en el cas d'Esplugues, s'ha hagut de fer i aprovar una nova ordenança municipal. Els regidors podien votar lliurement que sí, que no o abstenir-se. I tenien la potestat de modificar el que consideréssin oportú. Si l'Ajuntament d'Esplugues hagués volgut que el barri de Can Vidalet quedés exclòs de la ZBE, ho hagués pogut aprovar fer problemes. 

Podré circular per les rondes?
Sí. La ronda de Dalt i la ronda Litoral estan lliures de restriccions de circulació. Però ATENCIÓ: si el teu cotxe no té l'etiqueta, no podràs agafar cap sortida de la ronda cap a l’interior de la ZBE. És a dir, en al cas d’Esplugues, es dona l'absurditat que només podràs sortir de la ronda si circules en direcció Llobregat. Si circules en sentit Besòs, és a dir, si vens de l'aeroport o de Castelldefels, només sortir de la ronda ja hauràs infringit la normativa. Per evitar-ho, hauràs de sortir de la C-32 abans que es converteixi en ronda, per exemple a l'alçada de Sant Boi, i utilitzar la saturadíssima C-245 per arribar a Esplugues creuant el centre de Cornellà.Quan s’apliquen aquestes restriccions?
A partir de l'1 de gener del 2020 les restriccions de circulació seran permanents, Com que el dia 1 és festiu, la ZBE serà efectiva realment a partir del dijous 2 de gener, de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 h. Les sancions s'aplicaran de forma efectiva tres mesos després de l'entrada en funcionament, i durant aquests 3 primers mesos només s'enviarà una notificació als infractors o infractores.

A mi m’afecten les restriccions?
Els vehicles afectats per aquesta restricció seran els cotxes (M1) i les motocicletes i ciclomotors (L) que no els correspon l'etiqueta ambiental de la DGT. És a dir: cotxes de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment, matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).

Motocicletes i ciclomotors (L) sense distintiu, que es corresponen als anteriors a la norma Euro 2.
S'estableix una moratòria d'1 any per a la circulació de vehicles professionals (furgonetes camions, autocars i autobusos), encara que no els correspongui el distintiu ambiental de la DGT. Per tant, a partir de l'1 de gener del 2021 s'ampliarà la prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a furgonetes (N1), camions (N2 i N3) i autobusos (M2 i M3) que no els correspon etiqueta de la DGT.

Furgonetes, camions i autobusos anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).

Com puc saber si tinc l’etiqueta ecològica?
Als webs de la Direcció General de Trànsit (DGT), de l'Ajuntament de Barcelona i de l'AMB pots comprovar quin és el distintiu ambiental de la DGT que pertoca al teu vehicle. Introdueix-hi la matrícula per saber si t'afecten les restriccions de trànsit.

És cert que les famílies amb pocs ingressos podran entrar dins la ZBE durant el 2020?
És cert que ERC ha presentat al·legacions a l'ordenança de Barcelona i s'hi ha introduït aquesta mesura, entre d'altres. Però aquesta al·legació afecta només l'ordenança de Barcelona. L'Ajuntament d'Esplugues va aprovar la seva pròpia ordenança el mes d'octubre i, de moment, des d'ERC no ens consta que hi hagi prevista cap modificació. ​

Com es fa el control de vehicles de la ZBE?
Es fa automàticament mitjançant més de 100 càmeres de lectura de matrícules instal·lades en diferents punts de tota l’àrea metropolitana i que contrastaran les matrícules amb correspondència amb els registres oficials de vehicles. Aquestes càmeres passaran la informació a l’Ajuntament. I serà l’Ajuntament l’encarregat de tramitar la sanció. 

Quant ens costarà la implementació de la ZBE?
La infraestructura de senyalització i control (càmeres i programari) tindrà un cost estimat per a l’Ajuntament d’Esplugues de 148.855 €. A part, cal comptabilitzar el manteniment d’aquests elements.

Quines són les sancions previstes?
L'ordenança aprovada per l'Ajuntament d'Esplugues diu, literalment, això:
a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 100 €.
b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 200€.
c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 500 €.


Les restriccions discriminen la població amb menys recursos econòmics?
Sí. Restringir els vehicles més contaminants afecta més la població amb rendes més baixes, ja que és el sector de població que disposa del parc de vehicles més envellit i la que té menys possibilitats de renovar-lo. No tenim dades sobre quin percentatge representa sobre el parc total de vehicles del barri de Can Vidalet. Però des d'ERC opinem que la precarietat social no és valorable amb percentatges, ja que cal atendre l'emergència des de la diversitat de les famílies afectades, siguin moltes o poques. La família que queda afectada per aquesta mesura no en treu res de saber si forma part d'un percentatge gran o petit: necessita una solució i cal que sigui atesa per l'administració.

Quines alternatives em dona l’administració si disposo d’un vehicle sense etiqueta?
Si no tens possibilitat de desplaçar-te amb transport públic, amb bicicleta o a peu, cap. L’administració no dona alternatives quan l’únic mitjà possible és el vehicle privat. 

Què puc fer si en els meus desplaçaments només tinc l’opció de fer servir el vehicle privat?
La web de l’AMB diu que consideris la possibilitat de compartir cotxe amb altres persones que facin la teva mateixa ruta. Altres persones que tinguin un cotxe més nou que el teu, és clar.

A quins ajuts em puc acollir si no em puc comprar un cotxe nou?
Cap. Tots els ajuts que dona l’administració consisteixen en bonificacions per la compra d’un vehicle poc contaminant o per desballestar un vehicle contaminant. 

Hi ha alternatives a la ZBE?
Sí, hi ha experiències reeixides a molts llocs d'Europa i del món, on han aconseguit reduir el trànsit de vehicles amb mesures diferents a aquesta. Aquestes mesures van des de peatges dissuasoris, a bonificació/penalització en funció de la freqüència d’ús, pàrquings perifèrics connectats (anomenats 'Park and Ride' a tot Europa), progressivitat dels gravàmens segons la renda familiar, etc. Però, a part, també valdria la pena estudiar taxes per a creuers i avions, que són els màxims agents contaminants, i programes de car sharing municipal per acostumar la població a compartir flotes de vehicles i abandonar progressivament la idea que el vehicle ha de ser de propietat. 


Vés a la notícia sencera a la web d'ERC Esplugues

Llegeix l'article d'opinió del Portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, sobre la ZBE