Federació de Girona

Esquerra presentarà mocions als ajuntaments per a promoure el distintiu CAT a les matrícules dels vehicles municipals

L’any 2000 l’aprovació de la modificació del Reglament General de Vehicles per part del govern espanyol va comportar la unificació del model de matrícules amb l’obligació de portar com a únic identificador territorial la lletra E. Aquest fet va provocar la desobediència civil i es varen distribuir milers d’adhesius amb el CAT que van ser motiu de denúncies de trànsit per part de la Guàrdia Civil i altres cossos de seguretat. L’any 2003 es va produir el traspàs de competències de Trànsit i es va notar una reducció important del nombre de sancions, però encara, alguns agents dels Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals han seguit posant multes que han estat objecte de queixes per part dels ciutadans afectats. El portaveu del Govern, el senyor Francesc Homs, en declaracions del dia 14 de juliol, va animar als ciutadans i a les ciutadanes a posar l’adhesiu CAT a la matrícula del seu vehicle, afirmant que portar un adhesiu CAT sobre la E de la matrícula dels vehicles no impedeix la identificació del vehicle, i per tant, no incomplia la legalitat. Posteriorment els mitjans de comunicació citaven que fonts dels Mossos d’Esquadra van desmentir les paraules del Sr. Homs tot indicant que portar l’adhesiu CAT sobre la E a la matrícula constitueix una infracció sancionable. Entenem que les institucions catalanes, entre elles els nostres ajuntaments, han de ser les primeres en donar exemple amb la seva actuació si volem que els nostres ciutadans i ciutadanes entenguin allò que els hi proposem. També entenem que no n’hi ha prou de promoure, mitjançant declaracions, un determinat posicionament o actuació de la ciutadania, sinó que s’ha d’anar més enllà des de les institucions públiques que tenen capacitat d’actuació política per a promoure les reformes normatives necessàries per a canviar l’actual situació. Per tots aquest motius proposem a l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 1- Acordar que es posi l’adhesiu CAT sobre la E de les matrícules de tota la flota de vehicles de l’Ajuntament.

Esquerra escull la nova executiva comarcal de l’Alt Empordà

El Congrés comarcal d’Esquerra de l’Alt Empordà, celebrat aquest dijous al vespre, a Lladó ha escollit la nova executiva comarcal. En total hi van assistir una setentena de militants, vinguts de diferents pobles de l’Alt Empordà. S’ha presentat una única candidatura, encapçalada pel militant David Pujol i Bret, de Figueres. Nascut el 1983 a Figueres. És estudiant de màrqueting i recursos humans. Va entrar a militar a les JERC el 1997. Ha estat portaveu local a Figueres, portaveu comarcal i regional de les comarques comarques gironines i secretari nacional de coordinació territorial de les JERC. Militant d’Esquerra des de 2005. Ha estat membre de l’executiva local de Figueres, de l’Alt Empordà i de la Federació de Girona d’Esquerra. Ha estat candidat a les eleccions municipals 2003 a Figueres i al Parlament 2007. És conseller nacional d’Esquerra des de 2005. Pel que fa al món associatiu, és membre fundador del Triangle Blau, vicepresident de l’Associació d’Actes Lluís Companys, soci d’Òmnium Cultural i membre de la Intersindical. Ha estat membre del Consell Municipal de Joventut com a representant de les JERC i també, a nivell internacional, com a membre de la direcció nacional de les JERC, representant aquesta organització juvenil davant del govern bolivià, partits polítics del BNG, esquerra abertzale i Bildu. La nova executiva està formada per persones que provenen de diferents sectors professionals, amb experiència molt diversa i que combina experiència i renovació. Les principals propostes de la candidatura són les següents: crear, amb les organitzacions i entitats de la comarca una resposta política potent; donar cobertura a totes les problemàtiques i realitats socials, mediambientals, estructurals i nacionals de l’Alt Empordà; construir un relat polític per defensar davant les estructures regionals i nacionals; ser majoritaris de l’Esquerra Nacional dins l’Alt Empordà i estructurar un projecte amb un perfil d’esquerres, amb valors republicans i com a objectiu, la independència nacional; donar suport polític i tècnic als militants i als càrrecs electes; potenciar l’estratègia comunicativa per arribar al militant i a l’electorat; i creació d’un programa de formació tècnica i política per a militants i càrrecs electes.

Esquerra reclama que el Govern projecti i calendaritzi una nova comissaria dels Mossos d’Esquadra conjunta als municipis de Llançà i Portbou

El diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Bosch, presentarà una proposta de resolució perquè el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat a projectar i calendaritzar la creació d’una nova comissaria dels Mossos d’Esquadra conjunta als municipis de Portbou i Llançà. La demarcació de Girona té actualment 9 comissaries arreu del territori i 10 oficines policials. D’aquestes 10 oficines, una d’elles està situada al municipi de Llançà, però només està oberta en període d’estiu. De manera reiterada, els municipis fronterers amb França han reivindicat major presència policial, atès pel major volum d’inseguretat ciutadana motivada per causes singulars de la zona. Una d’aquestes causes és, a tall d’exemple, l’estació de tren de Portbou. El fet que aquesta estació sigui terminal per a trens catalans i francesos que no tenen correspondència horària comporta la presència temporal de persones que en ocasions han causat problemes en el municipi, com han anat denunciant els alcaldes. En aquests moments, quan l’oficina de Llançà està tancada fora de l’horari d’estiu, el servei l’han d’atendre unitats dels Mossos vingudes de Figueres o de Roses, i això provoca que l’arribada al municipi de Portbou sigui d’entre 40 i 60 minuts, un temps massa excessiu per poder atendre amb satisfacció els problemes de seguretat ciutadana que es produeixen. La confluència de factors, com és l’estació de tren, la major població en època estiuenca i la situació fronterera de Portbou i Llançà són determinants per crear majors casos d’inseguretat ciutadana i per justificar la necessitat d’atendre les demandes d’aquest territori. “Aquestes demandes han estat sempre l’augment de les dotacions de Mossos d’Esquadra en aquesta zona i això pot passar, considerem, per la creació d’una nova comissaria dels Mossos d’Esquadra conjunta entre Llançà i Portbou, i la corresponent dotació de mitjans tècnics i humans”, ha explicat Pere Bosch.

Esquerra reclama que el Govern emprengui gestions per millorar la línía de Renfe Barcelona-Girona-Figueres

La diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Capdevila presentarà al Parlament una proposta de resolució perquè el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat a emprendre les gestions i accions necessàries davant la companyia RENFE per a què la línia de ferrocarril Barcelona-Girona-Figueres millori els nivells de puntualitat, es generalitzi l’ús de combois dobles en hores punta, s’auditi l’estat dels combois i es renovin aquells que, després de la corresponent avaluació, es considerin obsolets. Així mateix, Esquerra també demana que es dugui a terme una millora dels protocols d’informació als usuaris. Esquerra presentarà aquesta proposició de llei atès que la línia Figueres-Girona-Barcelona és una de les més concorregudes de l’Estat però a la vegada es tracta d’una de les línies de ferrocarril més desatesa per part del Ministeri de Fomento. “La manca d’inversió crònica i la manca de previsió han provocat que aquesta línia presenti un alt grau d’incidències que afecten amb molta freqüència als usuaris”. Després de moltes promeses, per part de RENFE, de millora de la línia, les expectatives no s’han complert i en l’actualitat ens trobem davant d’una línia molt degradada que s’allunya dels nivells de qualitat que els usuaris mereixen. A més, els usuaris gironins de Renfe fa mesos que reclamen una millora integral del servei de RENFE en aquesta línia. Aquests usuaris es van constituir en una plataforma reivindicativa d’usuaris habituals com a protesta pel mal servei que pateixen normalment. Aquesta plataforma ha dut a terme nombroses accions de protesta, però les deficiències del servei continuen vigents. Reclamen una millor puntualitat, més informació als usuaris i l’ús de combois dobles que augmentin la capacitat en hores punta i la renovació del material mòbil. Per altra banda, Esquerra reivindica que el govern de la Generalitat, com a titular del servei de rodalies, s’ha limitat a presentar un expedient informatiu a Renfe per les alteracions en la línia Barcelona-Girona-Figueres que s’han acumulat durant els darrers mesos que han motivat queixes dels usuaris.

Esquerra reclama el desmantellament de la línia elèctrica de 200 kv de Vic a Juià

La diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Capdevila presentarà al Parlament una proposta de resolució perquè el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat a exigir a Red Eléctrica Española (REE) el desmantellament immediat de la línia de 220 kv de Vic a Juià, tal i com està previst en el projecte que es va aprovar per a aquesta infraestructura. El projecte d’execució de les línies elèctriques de 400 kv Sentmenat-Bescanó i Vic-Bescanó, aprovat el 2007 preveu la compactació d’un tram de 17,5 km de la línia de doble circuit de 100 kv de Vic amb la de 400 kv i alhora el desmantellament de la línia de 200 kv fins a la subestació elèctrica de Juià. Tot i així, el delegat de Red Eléctrica a Catalunya ha declarat que no preveuen començar a desmantellar la línia de Vic-Juià fins que no s’enllesteixi tota la interconnexió amb França, prevista inicialment per al 2014. No es pot entendre aquesta demora en el desmantellament de línies quan la línia de 400 kv i la subestació de Bescanó ja estan en condicions de prestar el mateix servei que la línia de 200 kv. Com que el territori afectat per la línia de 400 kv demanda la minimització del seu impacte, Esquerra proposa aquesta proposta de resolució.

Esquerra reclama que es mantinguin els serveis de guàrdies en totes les Àrees Bàsiques de Salut de la Selva interior

La diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Capdevila presentarà al Parlament una proposta de resolució per tal que es mantinguin els serveis de guàrdies en totes les Àrees Bàsiques de Salut de la comarca de la Selva interior. El director del Servei Català de Salut, Josep Maria Pedrosa, ha anunciat que la reordenació dels serveis d’urgències a tot el país és immediata. Aquesta mesura afecta, entre d’altres, els serveis d’urgències a la zona interior de la comarca de la Selva, i concretament a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) d’Anglès, Arbúcies/Sant Hilari, Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva i Breda/Hostalric i tots els consultoris que en depenen. La diputada Carme Capdevila assegura que “aquestes distàncies fan impossible complir la ràtio de 30 minuts per a l’atenció als usuaris i pot crear un greu problema per a l’atenció d’algunes urgències que puguin originar-se als municipis afectats”. “Això perjudica greument la qualitat d’atenció sanitària a la comarca, amb un volum de població de més de 59.000 usuaris registrats en les ABS afectades” ha afegit. Per aquest motiu, Esquerra vol reforçar aquesta iniciativa parlamentària presentant mocions als pobles afectats per tal que les autoritats municipals s’involucrin en la defensa d’una sanitat de proximitat i qualitat, i contra l’error que suposaria fer, per part del Govern, aquesta reordenació dels serveis d’urgències.

Esquerra presenta una Proposta de Resolució perquè es mantingui l’estació del tren convencional al centre de Figueres

El diputat d’Esquerra per Girona, Pere Bosch, ha presentat una proposta de resolución per tal de mantenir l’estació del tren convencional al centre de Figueres amb les vies soterrades. També en la proposta s’aposta per comunicar al sud de Figueres les línies d’alta velocitat i convencional, per tal que tots els tipus de tren puguin arribar a l’estació del centre de la ciutat. Així mateix, també resoldre, amb caràcter immediat, les mancances de la línia Figueres-Portbou-Cervera de la Marenda, especialment quant a millora del material, freqüència horària i millora de les connexions interfrontereres.

Esquerra recorrerà en empara al Tribunal Constitucional la sentència del TSJC

Esquerra Republicana de Catalunya ha rebut avui la sentència que desestima les peticions que va formular aquest partit davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resposta del Tribunal sobre els dos fets centrals que s’hi exposaven és “sorprenent i contradictòria i genera indefensió”. D’una banda, sobre el desgavell que Esquerra va advertir en el còmput de vots en blanc, a propòsit del qual la Junta electoral Central va declarar en el seu dia la “imposibilidad de tener un dato cierto”, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya afirma que com que no té cap prova addicional, tot i les nombroses actes d’escrutini aportades per Esquerra, assumeix el raonament de la Junta electoral Central. Reconeix així mateix que “en todo proceso electoral pueden producirse errores” (fonament jurídic sisè de la sentència). Per altra banda, el Tribunal afirma en relació al vot que anava acompanyat de l’estampa d’Escrivá de Balaguer que “la estampa religiosa adjuntada con la papeleta de votación no la altera en si, y por ello el voto ha de ser considerado válido. El hecho de incluir un elemento que no cambia la voluntariedad del sentido del voto, no es uno de los supuestos tasados de nulidad del voto emitido en base al derecho de sufragio activo, y por tanto al no estar previsto en ninguna norma con valor de ley no puede ser considerado nulo. Se remite a lo dispuesto en el artículo 96.2 de la LOREG” (fonament jurídic setè de la sentència). Tot i això, afirma el TSJC “examinado el sobre en cuestión efectivamente figura una papeleta de voto a favor de ERC-AM, en la cual aparece una raya sobre el nombre propio Mercè en la línia de la lista correspondiente a la candidata número 5, señora Maria Mercè Roca, circunstancia que de acuerdo con el citado artículo de la LOREG ya es de por si suficiente para declarar la nulidad del voto” (fonament jurídic setè de la sentència) Sobre aquest darrer element, l’aparició d’una ratlla en la papereta, s’ha de destacar que no va ser observat en cap moment al llarg de tot el procés.

Esquerra valora positivament que el Govern mogui fitxa en la negociació amb Ryanair, però considera que arriba tard

La diputada per Girona d’Esquerra Republicana per Catalunya, Carme Capdevila, ha celebrat que el govern hagi arribat a un acord amb Ryanair, però ha dit que “arriba tard, ja que és el mateix que establia el preacord que havia tirat endavant l’antic govern, i ara, la companyia es troba en una situació de més força per negociar”. Arribar a un acord amb la companyia era una de les màximes prioritats d’Esquerra, ja que la companyia havia cancel·lat a l’aeroport de Girona moltes rutes i s’han perdut llocs de treball directes. “Les comarques gironines no ens podem permetre que l’aeroport de Girona faci passos enrere, ja que és un sector estratègic pel sector comercial, gastronòmic, industrial i turístic de la demarcació”. Aquest acord, però, segons Capdevila, arriba tard, ja que el Govern havia d’haver parlat i negociat molt abans amb la companyia i s’hauria evitat, en part, el retrocés que ha sofert l’aeroport de Girona. Tot i la valoració positiva d’aquest acord, Capdevila ha dit que Esquerra continuarà lluitant pel traspàs de la gestió de l’aeroport gironí. “Polítics i societat civil hem d’anar tots a una per demanar al govern de l’Estat el traspàs de la gestió de l’aeroport als representants del territori”. La gestió des del territori suposaria redefinir i complementar les funcions que ha de tenir l’aeroport. “Amb la gestió des del territori es poden solucionar els xantatges i els problemes que han sorgit últimament entre Ryanair i la Generalitat”.