Federació de Girona

Notícia

El Gironès contra la pobresa energètica

Cada vegada hi ha més persones amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de gas i electricitat i que per tant, pateixen pobresa energètica. És per això, que des del Consell Comarcal del Gironès vam posar en marxa un projecte transversal per tal d’ajudar a aquestes famílies. Diem transversal, perquè inclou el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès, amb el suport tècnic d’Ecoserveis i format per dos treballadors i una inversió en material (KiT) de 1.639€.

El projecte està dividit en tres etapes. La primera inclou la detecció dels casos. Des dels serveis socials podem detectar ràpidament aquestes famílies amb nivells de renda molt baixos, factures altes o impagades. Els centres d’ensenyament també podrien ser indicadors amb casos d’absentisme escolar i baixes continuades a l’escola per malalties. També utilitzem les oficines d’habitatge per detectar llars amb problemes per pagar el lloguer o llars amb patologies. I finalment, els centres mèdics, que poden detectar persones amb malalties respiratòries continuades.

Un cop detectats els casos, passem a la segona etapa. Aquí, els tècnics acorden una visita a la vivenda per realitzar una auditoria energètica de l’habitatge. En l’auditoria, s’estudien els aïllaments i tancaments de l’habitatge, sistemes d’il·luminació i climatització, problemes d’humitats i tipus d’aparells consumidors d’energia i, el mateix tècnic instal.la en el mateix moment de la visita el “Kit d’emergència”. Consisteix en substituir totes les bombetes de l’habitatge per LED, instal.lar regletes o rellotges horaris i programar termòstats. Alhora, s’informa de bones practiques de consum energètic.

Finalment, en la tercera etapa, s’acompanya in-situ a tramitar els canvis oportuns amb les comercialitzadores per a l’estalvi en la factura de l’energia (bonus social, reducció de potència, canvi de comercialitzadora, etc.)

Amb aquest petit projecte ja s’han atès 92 llars i un total de 543 persones que integren l’unitat familiar. En total s’ha realitzat una inversió de 1.639€ en la compra dels “Kits” i, gràcies a les gestions realitzades amb les companyies subministradores s’ha aconseguit un estalvi de 16.074,5€.

Des del grup d’Esquerra al Consell Comarcal del Gironès, volem posar en valor els petits projectes que ajuden directament a les famílies més necessitades de la nostra comarca.

Marc Puigtió
Vicepresident del Consell Comarcal del Gironès