Federació de Girona

Notícia

Esquerra demana al govern espanyol que aclareixi si hi ha hagut males pràctiques per part dels bancs en la tramitació i concessió dels crèdits ICO a autònoms i petites i mitjanes empreses

El grup parlamentari d’Esquerra Republicana ha presentat una bateria de 20 preguntes al Senat, conjuntament amb el grup d’Euskal Herria Bildu, sol·licitant al govern espanyol que aclareixi si hi ha hagut males pràctiques per part dels bancs en la tramitació i concessió dels crèdits a autònoms i petites i mitjanes empreses a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

El govern espanyol va aprovar el 18 de març una línia d'avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19 per un import màxim de 100.000 milions d'euros.

En l’escrit presentat al Senat s'explica que “l'objectiu d’aquests crèdits era garantir la liquiditat per sostenir l'activitat econòmica” davant les dificultats transitòries conseqüència d'aquesta crisi sanitària. 

En aquest sentit, el senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, exposa en l’escrit presentat al Senat que després de les dues primeres línies d'avals de 20.000 milions “s'han denunciat per part d'associacions d'autònoms i pimes irregularitats, males pràctiques, pràctiques abusives o il·legalitats de les entitats bancàries i financeres en la tramitació i concessió dels crèdits avalats per l'Estat a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).”

Entre aquestes males pràctiques hi hauria l’intent de comercialitzar productes financers com assegurances de vida associats a la tramitació i concessió dels crèdits ICO o la imposició d’uns tipus d’interès abusius.

“Són diversos els col·lectius d'activitat econòmica i les associacions sectorials que suposadament han quedat exclosos arbitràriament com a conseqüència de la definició dels sectors que poden beneficiar-se d'aquests crèdits i que han rebut nombroses queixes i testimonis”, s’exposa en l’escrit presentat pel grup parlamentari d’Esquerra Republicana al Senat.

Martí considera que “per afrontar amb garanties mínimes un període de reactivació econòmica i social després de la crisi sanitària del COVID-19 cal que el el govern espanyol prengui les mesures de supervisió i legals necessàries que facilitin que els diners dels crèdits ICO arribin efectivament als col.lectius dels autònoms i les petites i mitjanes empreses amb caràcter immediat per donar continuïtat a l’activitat empresarial i per al manteniment dels llocs de treball”.

“Els autònoms i les petites i mitjanes empreses són el motor de la nostra economia i cal que la injecció de liquiditat els arribi d’una forma senzilla, transparent i, sobretot, ràpida”, ha conclòs el senador per Girona Jordi Martí Deulofeu..