Federació de Girona

Notícia

La cap de llista d’Esquerra per Girona ha presentat, acompanyada de dones de la llista, les propostes sobre dones, coincidint amb el dia contra la violència masclista


La cap de llista d’Esquerra per Girona, Carme Capdevila, ha presentat aquesta tarda, a la Plaça Constitució de Girona, on antigament hi havia la fàbrica Grober, coincidint amb el dia contra la violència masclista.

Capdevila ha explicat que “els drets de les dones a Catalunya són innegociables. “Des d’Esquerra volem seguir treballant en la garantia i defensa d’aquests drets, així com continuar treballant per esborrar les desigualtats entre homes i dones”.

Així mateix, Esquerra també ha fet balanç de l’Institut Català de les Dones a Girona. Capdevila ha explicat que “hi ha hagut un abans i un després pel pas d’Esquerra per l’Institut Català de les Dones”. S’ha aprovat la Llei dels drets de les dones per eradicar la violència masclista, s’han elaborat plans de polítiques de dones.

A la demarcació de Girona s’ha desplegat el 100% del programa de creació del Servei d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), amb oficines d’atenció a tots els consells comarcals i a 15 localitats de més de 20.000 habitants. També s’han implementat plans de polítiques de dones a 50 ens locals i als consells comarcals.

Propostes:

Eradicació de la violència masclista.
Volem que es reformi la llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere per tal d’encabir-hi la violència econòmica.
També creiem que cal donar un nou tractament a la violència psicològica així com oferir una atenció específica a les dones immigrants víctimes de violència masclista, encara que la seva situació no sigui regularitzada.

Treball
Demanem la comptabilització del treball domèstic i de les tasques de cura en els comptes de l’estat.
El compliment de la Llei d’igualtat pel que fa a les treballadores autònomes i instauració de mesures de conciliació específica per elles.
La creació d’una assegurança a càrrec de l’Estat per a les persones que porten a terme el treball domèstic i de cura dels altres.
Exigirem la penalització efectiva de l’assetjament sexual i psicològic al lloc de treball.

Sanitat i Salut
Cal la creació d’indicadors de salut que tinguin en compte els diferents factors que produeixen les malalties i transtorns crònics més comuns a les dones.
Fomentarem la investigació de les malalties específiques o majoritàriament de dones tenint en compte les malalties laborals que les afecten.

Evitar el risc d’exclusió social
Elaborar un pla integral d’oportunitats de les dones amb discapacitats.
Ampliar els serveis d’atenció social a les dones grans i soles.
Incrementar progressivament la pensió de viduïtat fins al 75% de la base reguladora del cònjuge quan es percep com a única i no hi ha una altra font d’ingressos.

Immigració

Cal incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques d’inclusió de la immigració, perspectiva que incidirà en temes cabdals com la concessió de permisos de treball i de residència.

Educació no sexista

Promourem la formació del professorat i la dotació de recursos per a l’assumpció real de la coeducació i la valoració de les diferències de gènere.
Recolzarem tots els programes de promoció dels ensenyaments universitaris que trenquin els estereotips de gènere i facin atractius els ensenyaments tant a homes com a dones.

Participació social i política de dones
Donar suport a les associacions i entitats de dones. Ara cal fer un pas més i donar visibilitat social i política als projectes que sorgeixen des dels moviments de dones, dotant-los de recursos necessaris.