Federació de Girona

Notícia

La diputada per Girona, Carme Capdevila, diu que és una necessitat ampliar i millorar la popularment dita “carretera de la vergonya”, i demana al Govern que en el termini de 3 mesos presenti el projecte constructiu de la nova carretera


La diputada d’Esquerra per Girona, Carme Capdevila, presentarà una Proposta de resolució on insta al Govern de la Generalitat que en el termini de 3 mesos concreti i presenti el projecte constructiu de la nova carretera N-141 de Salt a Anglès.
L’any 2009 el departament de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar l’estudi informatiu del condicionament de la carretera N-141 i la C-63 entre Salt i Amer, restant per definir les variants de Bescanó i Amer.
La carretera N-141 de Salt fins a Anglès és una via d’un carril per sentit de circulació, sense vorals i amb un traçat força sinuós. La intensitat mitjana diària de trànsit se situa prop del 7000 vehicles, amb un elevat percentatge de camions vinculats a les explotacions d’àrids i amb problemes endèmics per a creuar la travessera del municipi de Bescanó. “La carretera és coneguda popularment com la carretera de la vergonya i és una demanda reiterada del territori afectat, doncs la seva ampliació i millora suposa una necessitat principal per al desenvolupament, fins i tot econòmic i la qualitat de vida de la zona”.
Les previsions per a l’execució de la nova carretera eren de redactar el projecte constructiu durant l’any 2011 i la possibilitat d’iniciar les obres el 2012.

La diputada d’Esquerra també preguntarà sobre quina és l’opció que el nou Govern pensa adoptar en relació a la variant de Bescanó.