Federació de Girona

Notícia

Esquerra Republicana arrenca de l'Estat el compromís d’una estratègia integral del litoral català

Elisenda Pérez i Jordi Martí.
Elisenda Pérez i Jordi Martí.
Els senadors gironins Elisenda Pérez i Jordi Martí s’han reunit amb la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar per la problemàtica dels dragatges a la Selva i al Maresme, els terrenys de Radio Liberty (Pals) i afectacions dels temporals a l’Empordà. 

Aquesta trobada, pendent des del maig, va sorgir de la necessitat d’informació per part dels municipis de Lloret de Mar i Tossa de Mar referent a l’anunci, sense previ avís, que el Servei de Costas de l’Estat a Girona va fer sobre les actuacions de dragatge i aportacions de sorra que es durien a terme als seus respectius municipis i amb la conseqüent alarma social.

Aquest anunci, preveia l’execució d’un projecte de l’any 2002 per l’estabilització i consolidació de les platges de Calonge i Sant Antoni, el qual es va descartar per el propi municipi al seu moment.

Elisenda Pérez explica que “lamentem la confusió generada per la falsa alarma d’un projecte desfasat a causa de la falta de comunicació i coordinació entre els departaments del propi Ministeri. Demanem que a partir d’ara hi hagi una millora en la coordinació entre les diferents administracions per assolir grans consensos de cares a actuacions futures, comptant amb tots els agents implicats: Ajuntaments, les Cofraries de Pescadors, usuaris, comunitat científica, ...; partint de la base que tots i totes ens hem de fer co-resposables de la gestió integral de la costa”

Per la seva banda el senador Jordi Martí  ha insistit en la necessitat de millorar la seguretat en els terrenys de Radio Liberty al municipi de Pals, actualment en mal estat, i el desenvolupament d’un projecte ambiciós a les antigues instal·lacions que permeti la recerca en la biodiversitat, la gestió integral de la costa i l’economia blava.

Martí afirma que “cal desencallar aquest projecte entre totes les administracions implicades per donar uns nous usos a un espai que actualment forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, vinculats al territori i al medi marí que permetin la creació de llocs de treball qualificats en formació, investigació i recerca”.

En darrer lloc s’ha fet un repàs de les actuacions d’emergència dutes a terme per fer front als desperfectes de les llevantades de març de 2018 valorades entre 500.000 i 600.000 €, que van afectar sobretot els municipis de Portbou, Colera, Cadaqués i L’Escala, a l’Alt Empordà i el municipi de Calonge, al Baix Empordà.

Alguns d’aquest municipis han fet arribar la queixa que algunes de les actuacions d’emergència previstes abans de l’estiu no es van acabar executant , tot i la tramitació d’urgència, i caldria tenir-ho present per a la planificació dels treballs abans de la nova temporada turística.

Els senadors gironins consideren que aquestes actuacions pendents s’haurien d’executar al més aviat possible sense més endarreriments.