Federació de Lleida

Notícia

Esquerra Republicana de Catalunya denuncia la desproporció i la mala praxis en les inspeccions efectuades per part de la Guàrdia Civil en explotacions agràries de les nostres comarques

La Federació Regional de Lleida i la sectorial nacional d’Agricultura d’Esquerra Republicana de Catalunya volem denunciar de les inspeccions dirigides per Inspecció del Treball, del MInisteri de Treball i Econonia Social, amb el vist i plau de la subdelegació del govern espanyol amb l’acompanyament del cos de la Guàrdia Civil en diverses explotacions agràries dels municipis afectats per la campanya de recol·lecció de la fruita.
 
Així doncs ens fem ressò del malestar de diverses corporacions municipals al respecte d’aquestes inspeccions intrusives i desproporcionadament desmesurades dels membres del cos de la Guardia Civil, alhora que volem manifestar tot el nostre suport als empresaris i empresàries agraris que s’han sentit assetjats i menyspreats per aquesta mena de fiscalització de bona pràctica i gestió de les seves explotacions agràries.
 
Esquerra Republicana de Catalunya vol remarcar que sota cap concepte s'ha de tolerar cap tipus explotació dels treballadors del camp i les condicions tant de treball com retributives s'han d'ajustar a la legislació i convenis vigents, i que es missió de l’administració vetllar pel seu estricte compliment  i sancionar als infractors en cas que sigui necessari, però això no és excusa per tolerar ni restar impassibles davant d’una actuació abusiva, desproporcionada i faltada de respecte, i una greu criminalització de tots aquells pagesos i productors agraris que, malgrat la crisi del sector, són qüestionats indiscriminadament, no només com a empresaris agraris, sinó que són víctimes, a més, d’una persecució personal.
 
La nostra formació política registrarà una queixa formal a la Subdelegació del Govern alhora que està estudiant que els seus grups polítics al Congrés i al Senat interpel·lin a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz Pérez, demanant-li que es depurin responsabilitats per aquest assetjament als empresaris i empresàries agraris de la nostra demarcació, promogut pels representants de l’estat espanyol a Catalunya.