Federació de Lleida

Notícia

El Conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs, va estar convidat per la Secció Local de Balaguer a oferir una xerrada en la que va parlar de diversos aspectes i àmbits d'actuació de la seva conselleria. L’acte va tenir lloc el dijous 13 d'abril a la Sala d'Actes del Consell Comarcal de la Noguera.

A l'acte hi van assistir els militants de la Secció Local i també diverses empreses, entitats i col·lectius de la ciutat i de la seva comarca. El Conseller va parlar sobre els programes i actuacions que la seva conselleria du a terme per tal de donar Suport al món local, fomentar l’equilibri territorial i la cohesió social de Catalunya, com la implantació d’una organització territorial pròpia, que vertebrarà el món local de Catalunya en municipis i vegueries, i que desplega amb ambició el mac estatutari.

També va explicar que la conselleria dóna suport a tots els ajuntaments de Catalunya, especialment els municipis petits i mitjans, (el més desprotegits per fer front a les necessitats actuals) per tal de millorar l’equilibri territorial. També la llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic, que pretén impulsar definitivament l’administració electrònica a Catalunya amb un model propi que la faci cada vegada més ràpida, més àgil, més fàcil i més transparent.

El Pla Catalunya Connecta fomenta l’equilibri territorial i la cohesió des de l’extensió dels serveis de telecomunicacions per garantir l’’accés a la TDT, la banda ampla i la telefonia mòbil a tothom, es visqui on es visqui. La Conselleria també ha dut a terme la Llei de consultes populars per via de referèndum dona cobertura legal a un instrument de participació ciutadana a traves del qual l’administració consultarà al ciutadà sobre assumptes de la seva competència. Finalment, des de la Secretaria d’Acció Ciutadana, explica, que és fomenta el civisme i la cohesió social, donant suport al teixit associatiu català, amb programes propis i actuacions impulsades des de la xarxa d’equipaments cívics de Catalunya.

L’acte va ser tot un èxit, més d’una seixantena de persones entre empresaris i gent del municipi hi van assistir.