Federació de Lleida

Notícia

PP i PSOE voten no a la proposta d'Eritja de fer la transferència dels fons relatius als Plans de Desenvolupament Rural a les Comunitats Autònomes durant el primer trimestre de cada any a partir de 2019

Esquerra Republicana també demana en una proposició no de llei a la comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Congrés que es procedeixi al traspàs immediat dels fons per a l’any 2018.
 
El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, ha presentat una proposició no de llei sobre el traspàs a les comunitats autònomes dels fons corresponents als Plans de Desenvolupament Rural (PDR), per al seu debat en la comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la cambra baixa de les Corts Generals espanyoles.
 
El diputat Xavier Eritja ha estat, com portaveu en l’esmentada comissió, el responsable de defensar aquesta iniciativa dels republicans que pretén esmenar les ‘successives demores en l’aprovació i la transferència de fons que la Generalitat de Catalunya i altres comunitats autònomes no poden avançar donades les estrictes regles del dèficit públic’.
 
El lleidatà ha volgut recordar en la seva intervenció que els fons per a l’any 2018 no van ser aprovats fins el passat 10 de juliol en el marc de la reunió  de la Conferència Sectorial d’Agricultura amb les Comunitats Autònomes; ‘així doncs, any rera any es causa un important perjudici vers l’administrat i es perjudica, per tant, una de les polítiques públiques bàsiques per al desenvolupament rural, la cohesió territorial i la viabilitat econòmica de les explotacions agràries i ramaderes de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol’.
 
Esquerra Republicana considera, doncs, totalment urgent el traspàs dels fons relatius als  PDR de l’any 2018 però la seva proposta va molt més enllà al demanar ‘que siguin aprovats ja els fons relatius als anys 2019 i 2020 i que es procedeixi al traspàs dels Plans de Desenvolupament Rural durant el primer trimestre de cada any per a facilitar que les Comunitats Autònomes puguin fer efectiu el pagament d’aquests ajuts’.
 
Malgrat tot, la proposició no de llei no ha prosperat perquè ha estat votada en contra pels membres del Partit Popular i del Partit Socialista a la comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació i no ha estat aprovada.