Federació de Lleida

Notícia

Coneix a Eduard Oró - Sudanell

Entrevistes Candidats
Eduard Oró
Eduard Oró
Nom i cognoms: Eduard Oró Prim
Municipi: Sudanell
 
L’Eduard, nascut a Sudanell l’any 1985 (actualment té 33 anys), és una persona activa, compromesa i amb una gran motivació per reptes personals i professionals.
 
El candidat té una sòlida formació acadèmica en diferents universitats catalanes: (i) enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, (ii) doctorat en energia per la Universitat de Lleida, i (iii) MBA per la Rovira i Virgili de Tarragona.
 
Des de l’any 2009, ha estat treballant en el món de la recerca, en particular, en eficiència energètica i energies renovables, tant a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) com a la Universitat de Lleida. Actualment, treballa de professor interí a cicles formatius d’automoció a l’IES La Segarra (Cervera) i ho compatibilitza amb docència a la Universitat de Lleida com a professor associat, alhora, que exerceix l’exercici lliure de la seva professió (enginyer industrial) focalitzat en el disseny i legalització d’instal·lacions d’energies renovables.
 
Com afrontes el repte d’encapçalar la candidatura municipal d’Esquerra al teu municipi?
És un repte molt important a nivell personal, però també col·lectiu. No visualitzo donar aquest pas sense el compromís actiu i latent de l’equip que estem formant. Ja fa temps que tenia ganes i la intenció de donar aquest pas, per tal d’aportar el meu gra de sorra a Sudanell. Parlant-ho amb companys, vam veure que molts teníem un punt de connexió: tothom volia aportar en positiu per millorar el present i el futur de Sudanell. I, d’aquest factor comú, va néixer la candidatura que ara estem treballant.
 
Des de sempre que m’ha agradat la política i, en els darrers anys, aquesta inquietud ha augmentat de manera exponencial. No obstant, no visualitzem formar una candidatura política, sinó una candidatura de poble, una agrupació municipal que permeti canalitzar la veu dels veïns i poder materialitzar nous projectes i millores per a Sudanell.
 
Quins valors creus que ha de transmetre la candidatura d’Esquerra?
Creiem que els valors fonamentals són la transparència, l’empatia i el compromís. Posar el nosaltres per davant de personalismes i éssers oberts, transversals, íntegres, competents i treballadors.
 
 Quins eixos programàtics seran la base de la candidatura republicana al teu municipi?Estem treballant en set grans eixos, on tenim objectius específics a complir a curt termini, però d’altres a intentar implementar a mig/llarg termini.
  • Organització col·lectiva i municipal
  • Transparència i comunicació
  • Educació
  • Medi ambient i política energètica de Sudanell
  • Gent gran
  • Urbanisme
  • Cultura
Quins són els grans temes de poble que s’han de resoldre de forma prioritària?
Donar eines a la gent del poble per activar associacions municipals i fomentar la participació ciutadana. Creiem que, actualment, Sudanell passa per una fase negativa en el sentit del teixit associatiu, festiu, cultural i educacional. Intentarem potenciar el mecanismes per a que la gent torni a sortir, celebrar, aprendre, compartir, etc.
 
Comunicació, transparència i participació ciutadana en el dia a dia del poble. Per un motiu o altre, la sensació generalitzada és que a hores d’ara hi ha un equip de govern còmode amb la seva posició que articula les decisions sense un ampli consens. La candidatura vol potenciar la transparència i comunicació de totes les decisions, per petites que siguin a tos els habitants. A més a més, creiem que s’ha d’implementar una metodologia que permeti canalitzar en projectes reals i comuns les diferents opinions de la gent del poble.
 
Urbanisme: estem treballant en definir diferents actuacions de millora en urbanisme (millora camins de l’horta, carrers, crear rutes/camins lúdics, millorar accés al poble, etc.). En paral·lel, volem revisar el POUM i definir una política de creixement sostenible per a fomentar la construcció d’habitatges o la reforma d’altres.
 
Política energètica: Sudanell té una comercialitzadora elèctrica municipal on els costos energètics són excessius i, a més, la informació de facturació i tarifes no són clares. Creiem que es pot professionalitzar per tal de reduir costos i reduir així la factura energètica als veïns del poble. Alhora, volem potenciar una política energètica renovable, potenciant la implementació d’estratègies d’eficiència energètica a nivell de poble (renovació il·luminació) i individual (estratègies específiques), implementació d’energies renovables tant a nivell individual (es pot fomentar la integració d’energies renovables mitjançant descomptes en l’IBI) com col·lectiu (es vol explorar la construcció d’un parc solar per a l’autoconsum o bé venta d’electricitat a la pròpia comercialitzadora de Sudanell).
 
Quin és el futur que imagines pel teu municipi?
M’imagino un poble més actiu, alegre i participatiu del que tenim ara. Un poble que se senti orgullós dels diferents projectes que es decideixin (entre tots) tirar endavant de manera eficient i efectiva.