Federació de Lleida

Notícia

Coneix a Joan Santacana - Cervera

Entrevistes Candidats
Joan Santacana
Joan Santacana
Vaig néixer a Cervera, l’any 1959.
Estic casat i sóc pare d’una filla i dos fills.
Sóc Graduat Social , llicenciat en Ciències del Treball i llicenciat en Dret.
Actualment treballo de Director Territorial a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Sóc regidor de la Paeria de Cervera per Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal.
Sóc soci d’Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Centre Excursionista de la Segarra,
Sóc militant d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Vaig ser cap de l’Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines de Cervera des de l’any 1975 fins l’any 1984.
Vull ser Paer en Cap de Cervera.
 
Com afrontes el repte d’encapçalar la candidatura municipal d’Esquerra al teu municipi?
Estar al davant d’un equip de dones i homes que busquen el millor per a la seva ciutat és una de les més grans responsabilitats que pot tenir una persona.
Comporta, d’entrada, un agraïment per la confiança dipositada i, a la vegada, una exigència personal de fer tot el possible per ser mereixedor d’aquesta confiança.
Afronto el repte des de la perspectiva de ser aquell membre de l’equip que té com a fita principal saber coordinar les actituds i aptituds del conjunt i, també, gestionar les accions que cal emprendre per assolir els objectius no només de la candidatura, sinó de tota la ciutadania.
La persona cap de llista no ha de ser la que marqui el camí, sinó la que ha de fer el possible per a què el camí que s’emprèn sigui aquell que condueixi allà on la voluntat de tots ens vulgui portar i, també, que la que lideri les accions que ajudin a superar els obstacles que es trobin durant la ruta.
 
Quins valors creus que ha de transmetre la candidatura d’Esquerra? 
Proximitat, escolta, obertura de mires, diàleg, equitat, justícia, claredat, comunicació, transmetre, assertivitat, empatia, saber explicar, convèncer o ser convençut enlloc de guanyar o perdre... En definitiva, els valors d’esquerres i republicans.
 
Quins eixos programàtics seran la base de la candidatura republicana al teu municipi?
Volem un model de ciutat completa i oberta, on tot ciutadà se senti protagonista, on tothom vegi reconeguts els seus drets individuals i socials, on la cohesió sigui el lligam que identifiqui cada persona amb el seu entorn, on la diversitat sigui entesa com una oportunitat de ser una ciutat més oberta i rica en matisos.
L’eix social ha de ser el vertebrador de les complicitats necessàries per assolir-ho. L’educació, la salut, el treball i els serveis socials són els elements essencials per generar municipis cohesionats i plens.

Quins són els grans temes de ciutat que s’han de resoldre de forma prioritària? 
Els grans temes de ciutat són aquells que els veïns consideren com a tals. Es fa del tot imprescindible que s’estableixin els mecanismes de participació per determinar-los i fer-los realitat.
Per aquest motiu, per exemple, la nostra candidatura ha obert un procés de recepció de propostes ciutadanes per elaborar el programa electoral.
Des del consistori es poden proposar temes, però només seran viables aquells que considerin prioritaris entre tots. La tasca dels responsables municipals ha de consistir en cercar els recursos necessaris i gestionar la materialització del tema.
La nostra candidatura posarà damunt la taula diverses propostes que, conjuntament amb la que presentin altres grups, entitats o població en general, caldrà determinar-ne la prioritat. Per exemple: futur dels joves del municipi, projecte educatiu de ciutat (que inclogui tan l’ensenyament reglat com l’informal), coordinació dels serveis socials amb el Consell Comarcal, impuls de programes de salut, apropar serveis sanitaris a la població, establiment d’estratègies d’ocupació, ...
 
Quin és el futur que imagines pel teu municipi? 
Imagino una Cervera on tothom se senti orgullós de pertànyer a la comunitat, una Cervera on hi hagi una mà estesa sempre, una Cervera on trobar-hi la felicitat no sigui una quimera, una Cervera feta de persones que volen i poden tirar endavant el seu projecte de vida i que ho volen fer en comú amb els seus conciutadans, una Cervera feta per tots i per a tots.
I, finalment, imagino una Cervera compromesa amb una Catalunya lliure.