Federació de Lleida

Notícia

La nova Llei per la Infància i l’Adolescència

Carles Vega


El Govern de la Generalitat va aprovar fa unes setmanes el Projecte de Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. A Catalunya, ens cal una norma que abraci tota la legislació catalana sobre infància i adolescència que inclogui tant els infants desprotegits o en risc com la resta. I aquest nou projecte legislatiu aportarà a l’ordre jurídic una major claredat i unitat alhora que reforçarà la seguretat jurídica reunint en un sol instrument a manera de codi d’infància, ja que Actualment, tenim la llei dels infants en situació de desemparament, al costat de la llei que fixa un sistema d’assistència i de protecció als drets de la infància. Aquestes dos lleis suposen una duplicitat normativa que no ha facilitat gens la tasca dels operadors jurídics ni dels professionals en l’àmbit de la infància.

A més, la nova llei situa al mig a l’infant com un subjecte de drets i oportunitats, i no tan sols com un subjecte a protegir. Aquesta unificació no ha estat però, l’única raó de ser del present projecte, sinó que ens calia poder actualitzar la realitat vigent en funció dels canvis i demandes socials operats en aquestes últimes dècades. Una de les novetats que presenta és que posa l’accent en la prevenció de situacions que cal evitar per promoure el benestar dels infants i adolescents (per exemple, la prevenció de la mutilació genital femenina). Dedica també un títol sencer al maltractament, que respon a la voluntat de posar la lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista. Un altre dels temes importants que tracta la llei és la necessitat d’evitar la doble victimització del nen o nena abusat, estalviant-li dobles exploracions o proves pericials.

Tot això ja justifica la nova llei. Però encara es va més enllà. També es potencia la participació. D’una banda, la dels propis infants i adolescents, a través de la creació del Consell Nacional d’Infància, un òrgan que els permet exercir de ple dret la ciuadania. També es preveu la creació de taules territorials d’infància, que ja tenen molts municipis i que han de permetre una millor coordinació dels estaments públics.

Indubtablement, els reptes que ens planteja aquest projecte de llei són molts i les possibilitats que ens dóna per poder fer noves polítiques d’infància són molt grans. Ara cal que ens preparem per al seu futur desenvolupament i aplicació: el repte no s’acabarà amb l’aprovació del la Llei en el Parlament de Catalunya. El repte serà fer realitat tot allò que la llei preveu i desenvolupar totes les seves possibilitats. Unes possibilitats que ens donen instruments com ara el de la seguretat jurídica a l’hora de fer adopcions a Catalunya, que fins ara moltes vegades no hi era o els nous acolliments que han d’oferir a famílies preparades des del punt de vista professional poder acollir nens i nenes que ara s’estan en centres. Tot això justifica una llei en la qual tothom hi guanya i sobretot, la infància. Aquest projecte de Llei és una part de l’activitat de producció legislativa d’un dels departaments dirigits per ERC. Activitat que compta amb diverses lleis aprovades (la Llei de serveis socials, la de Prestacions socials de caràcter econòmic, la de l’Eradicació de la violència masclista) o que estan en tràmit de redacció o d’aprovació (a part de la d’Infància, tenim la d’Acollida de les persones immigrades i la de Joventut). Esquerra al Govern, al Departament d’Acció Social i Ciutadania i als altres, treballa de valent. I és bo que la militància ho sàpiga.
Carles Vega
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Director dels Serveis Territorials a Lleida