Federació de Lleida

Notícia

DUBTES I RISCOS SOBRE LA TÈRMICA DE MEQUINENSA

Àngel Vidal
angel, vidal,
Àngel Vidal

Ja fa uns dies que s’ha acabat el termini d’informació pública d’autorització administrativa i d’aprovació del projecte d’execució d’una central tèrmica al terme de Mequinensa. En uns moments de crisi econòmica, ien un context de conscienciació i protecció mediambiental creixent, crec que és un moment oportú per plantejar qüestions sobre el projecte i, ja avanço, de rebuig al mateix per part d’ERC. El nostre partit va presentar al·legacions al projecte que signifiquen l’oposició al mateix, degut als dubtes que genera pel que fa a aspectes tècnics, socioeconòmics i ambientals.

Aspectes tècnics

Per començar creiem que la caracterització del combustible utilitzat és indeguda i insuficient. També pensem que hi ha un control “deficient i inadequat” de les immissions. Pel que fa a la mesurà d’ozó es preveu una xarxa d’immissió de com a mínim 2 estacions. Segons les característiques climatològiques, topogràfiques, de radiació i als moviments de les masses d’aire, els anticiclons i les boires de la vall de l’Ebre i la depressió del Cinca i Segre, no s’ha precisat prou els moviments de l’aire ni les concentracions dels nivells atmosfèrics de contaminants. Pel que fa al control de les emissions creiem que és escàs i deficient. S’haurien de reduir les emissions permeses ja que es troben en el llindar dels valors de referència i són fàcilment superable. Sobre les emissions de residus creiem que se’n fa un tractament indegut. Les cendres volants han de ser considerades com a residus especials i fer-ne una gestió adequada que ara no es preveu. A més,no es fa una gestió correcta de l’aigua del procés de refrigeració després del seu ús. També hi manca una autorització per l’emissió de gasos de l’efecte hivernacle i un contracte de gestió de cendres, documents del tot imprescindibles. Al projecte se li uneix la línia elèctrica associada, aspecte que s’omet en l’estudi del projecte. Amb tot això es salta part de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental ja que menysprea i/o fragmenta l’impacte ambiental del projecte.

Aspectes socioeconòmics

En aquest cas creiem que s’hauria de sol·licitar informació sobre la sostenibilitat social del projecte de les comarques i municipis del Segrià i les Garrigues com a part afectada, per veure com aquest projecte permet, o no, una sèrie de desenvolupaments concrets (agricultura, ramaderia, turisme,…)En l’àmbit turístic pensem que qui visita la zona està molt sensibilitzat respecte als valors naturals de la comarca, com poden ser la flora i la fauna, i la qualitat de l’aire. Això també afecta l’ocupació vinculada a aquest sector emergent en aquesta àrea.

Aspectes ambientals

Segurament l’aspecte on hi ha més inconvenients. S’estan incomplint les noves directrius mundials i europees per a la conservació del clima, com el protocol de Kyoto (aprovat per les Corts Aragoneses) o el 6è programa d’acció comunitària en matèria de medi ambient. A nivell administratiu hi ha aspectes clau encara per resoldre com la concessió d’aigua de la CHE, o bé la manca d’autorització administrativa de la línia d’evacuació d’electricitat. També hi ha falta de dades i d’estacions degudament situades sobre la qualitat de l’aire a l’entorn de Mequinensa, ja que per les seves característiques aquestes valls de l’Ebre, Cinca i Segre poden ser greument afectades per les emissions de la central i es pot produir pluja àcida, amb la possibilitat de danys a les poblacions veïnes, de la Franja i de Catalunya, els cultius, la vegetació natural i les persones. Sobre els espais naturals també hi ha un fort impacte ja que l’embassament de Mequinensa ha estat incorporat a la Xarxa Natura 2000 de l’UE per part del Govern d’Aragó i també com a zona ZEPA, per ser una de les zones de gran interès ecològic i ornitològic. La central i la línia elèctrica quedaria dins de la ZEPA Matarranya -Aiguabarreig, la instal·lació és pròxima a l’espai Tossals d'Almatret i Riba-Roja de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya per a la preservació de l’àguila cuabarrada, que és una espècie amenaçada a nivell mundial. La zona d'afecció de la central tèrmica i la línia d'evacuació en qüestió es troba inclosa en una de les principals rutes migratòries entre el centre i nord d'Europa i Àfrica, en el Mediterrani Occidental, tant a la tardor com a la primavera. Per això, les línies elèctriques poden actuar com a punts negres de mortalitat per electrocució i col·lisió. Així mateix, la ubicació del projecte de central tèrmica i la seva línia elèctrica associada, no és possible dintre d'un espai de la Xarxa Natura 2000, tret que sigui per motius de salut pública o força major.

L’eurodiputat d’ERC al Parlament Europeu Oriol Junqueras ha fet una pregunta a la Comissió europea sobre la construcció de la central ja que es vulnera la normativa europea pel que fa a les emissions de CO2 i a la inclusió de la central en zona ZEPA amb una clara afectació sobre el medi, la flora, la fauna i les persones. Amb això i altres accions treballem per complir el compromís amb els habitants de la zona de fer el possible l’aturada el projecte de cara a que no afecti amb la qualitat de vida de les persones, l’economia i els espais de l’Aiguabarreig del Baix Segre.

Un record pels 5 herois de l’Horta de Sant Joan

Àngel Vidal i Boldú

President de la Federació Regional d’ERC a Lleida