Federació de Lleida

Notícia

El rem i piragüisme català, tocats i quasi enfonsats Antoni Costes i Rodríguez

Antoni Costes

Els esportistes que empren els rius i els embassaments per entrenar i competir s’han quedat de pedra aquesta primavera. Al lloc on entraven les piragües o els bots hi havia un cartell que prohibia accedir a l’aigua. El motiu era la lluita contra la proliferació del musclo zebrat. La Confederación Hidrográfica del Ebro, va aprovar un reglament al 2007 on deia que: si una massa d’aigua està infectada de larves de musclo zebra, a l’entrar i sortir l’embarcació s’ha de desinfectar, i també especifica que les embarcacions –les esportives també- s’han de matricular al lloc on la persona entrena.

De tal manera que l’embarcació només podrà navegar per aquell indret. Amb aquesta mesura absurda i pensada per qui només pot tenir fòbia envers l’esport aquàtic, els senyors de la CHE (con la asistencia de las autonomias afectadas –quin llumeneres va anar de PTOP?), deixen tocat de mor l’esport del piragüisme, el rem i l’esquí nàutic a la confederació hidrogràfica de l’Ebre. Els clubs han de disposar de doble embarcació com a mínim: una per entrenar en aigües infectades i l’altra per competir en aigües netes o que no són de la CHE.

Però si entrenen en aigües infectades i han de competir en un altre embassament d’aigües infectades, han de tenir una tercera embarcació matriculada al nou embassament infectat. Veritat que cap persona amb seny pot entendre el paràgraf que abans he descrit? I si algú és més perspicaç que els reguladors de la CHE, pensarà: per a què fan desinfectar les barques quan entren i quan surten, si tampoc poden anar enlloc? Per la sectorial d’Esports d’Esquerra, aquesta és una nova “cacicada” maldestra d’aquells que posen restriccions de manera continuada a la pràctica de l’esport.

Pareix que traspuen pur sedentarisme i vergonya de que altres practiquin esport quan regulen amb els peus el que s’hauria d’haver reglamentat amb el cap. I més quan en el mateix reglament no posa restriccions per a que algú pugui anar d’embassament en embassament amb una barqueta de plàstic de dos metres, sense que s’hagi de desinfectar i sense cap tipus de restricció. Per tant la posició d’Esquerra en aquest conflicte és: - Estem d’acord que les embarcacions es desinfectin a l’entrar i sortir de l’aigua. - Exigim que la CHE installi plantes de desinfecció al lloc on hi ha clubs d’esports aquàtics o la seva pràctica sigui habitual.

- Que les embarcacions de rem i pala federades tinguin un tracte diferenciat d’altres embarcacions de lleure i oci.

- Exigim que les embarcacions federades desinfectades puguin entrenar i competir en qualsevol massa d’aigua apropiada per la seva pràctica. - Estem d’acord que hi hagi un carnet sanitari de desinfecció que pugui ser controlat per l’ACA o per Medi Ambient.

- Ens sorprèn que el musclo zebrat no és un impediment per al transvasament de conques (larves incloses), però sí per fer esport amb uns bots desinfectats.

- Que mai cap mala regulació pot tirar enrere la feina que ha fet la Secretaria General de l’Esport en recuperar les regates de muletes i puntones a l’Ebre després d’anys de decadència.

- Un cop més ens manifestem, que les aigües catalanes han de ser regulades per Catalunya i no per una confederació que té uns interessos ben diferents dels que precisa la gent que viu a Catalunya.

- Donem suport a les federacions de rem i piragüisme en la seva lluita per prestigiar l’esport català i els seus esportistes.

Antoni Costes i Rodríguez
PRESIDENT DE LA SECTORIAL D’ESPORTS D’ESQUERRA