Federació de Lleida

Notícia

Tu, jo, nosaltres, tots, JunqUEras! Per Àngel Vidal

Diumenge 7 de juny me n’aniré amb il•lusió, convicció i esperança a votar ERC, formant part de la candidatura d’Europa dels Pobles i encapçalada per l’Oriol Junqueras. I ho faré per diverses raons: - Perquè treballarà molt, amb honestedat, humilitat i valentia pels nostres interessos.
angel, vidal,

- Perquè farà que es respecti la diversitat nacional, cultural, lingüística de la Unió i protegeixi la identitat nacional catalana.

- Perquè encapçala la única candidatura independentista i d’esquerres de tot l’estat.

- Perquè lluitarà per acabar amb la impunitat dels paradisos fiscals i per un major control sobre el moviment de capitals
- Perquè s’esforçarà en què Europa tingui una política exterior pròpia, compromesa amb els drets humans, la pau, la cooperació i la solidaritat internacional.
- Perquè contribuirà a fer una Europa més sostenible i competitiva.
- Perquè farà que augmentin i millorin els mecanismes de participació ciutadana.
- Perquè és un bon comunicador, s’escolta i comprèn a les persones.

- Perquè contribuirà a enfortir i actualitzar el model d’Estat del benestar.
- Perquè és simpàtic, rigorós, proper, bon recitador i rialler.
- Perquè farà que Europa legisli per lluitar contra les restes del “nazi-feixisme”.
- Perquè és una persona molt ben preparada acadèmicament i humana.
- Perquè contribuirà a posar fre a l’especulació urbanística.
- Perquè treballarà per la recerca i la innovació que formin part d’un nou model productiu competitiu i sostenible.
- Perquè posarà als Països catalans en el mapa econòmic, polític i cultural europeu.
- Perquè defensarà la pagesia, la qualitat i la proximitat dels productes de la terra.
- Perquè prioritzarà la creació de llocs de treball per evitar que la factura social de la crisi sigui massa cara.
- Perquè les seleccions nacionals catalanes puguin ser oficials.
- Perquè proposarà que es posi un topall màxim a la solidaritat interterritorial dins de l’estat.
- Perquè ens cal un marc europeu de foment de les PIMES que construeixi el teixit productiu per sortir de la crisi.
- Perquè l’ampliació interna de l’UE amb els Països catalans sigui possible.
- Perquè durà a Europa la veu dels més del milió d’aturats dels Països Catalans.
- Perquè ens cal retornar als valors de la cultura de l’estalvi, de la innovació i de l’empreneduria.
- Perquè hem de fer una Europa més social, millorant la protecció i d’inclusió social.
- Perquè defensarem la creació d’un pla general de suport a la cultura en els vessants de la creació, distribució i consum.
- Perquè elaborarem la carta dels drets culturals i d’accés a la informació dels ciutadans de la Unió.
- Perquè desenvoluparem polítiques actives per a la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, documental i museístic.
- Perquè evitarem desigualtats de gènere en l’àmbit educatiu i laboral.
- Perquè impulsarem el Tren d’Alta Velocitat de l’eix mediterrani.
- Perquè treballarem per modernitzar els regs consolidats i garantir la utilització eficaç dels recursos hídrics.
- Perquè reforçarem el sector serveis en l’agroturisme, l’esport, l’excursionisme i el lleure.
- Perquè la PAC ha de garantir un millor aprofitament de l’excedent alimentari.
- Perquè l’UE ha de recuperar el lideratge mediambiental contra el canvi climàtic i a favor de les energies renovables.
- Perquè els immigrants han de poder estar aquí de manera regulada, amb drets i deures.
- Perquè l’EEES pugui ser una realitat per a tots els estudiants.
- Perquè reforçarem els poders del Parlament Europeu enfront dels estats.
- Perquè hem de crear un Euroexercit que sigui una força d’interposició i de pacificació.

Per totes aquestes coses i moltes més Jo, JunqUEras, passa-ho!!!!

Àngel Vidal
President de la Federació d’Esquerra de Lleida