Federació de Lleida

Notícia

Els ajuts a la Diputació de Lleida: tot segueix igual

Jaume Gilabert i Torruella @jaume_gilabert. Alcalde de Montgai i portaveu del grup d’ERC a la Diputació de Lleida

Els titulars dels diaris de finals del mes de novembre passat afirmaven que hi havia 'unanimitat per reduir els ajuts directes i pactar els pressupostos' a la Diputació de Lleida, fent-se ressò de l’aprovació per unanimitat en el ple del mes de novembre de la creació d’una comissió de treball, en un termini màxim d’un mes, per elaborar uns pressupostos justos i reduir la discrecionalitat. A hores d’ara, l’equip de govern encara no ho ha fet possible.

És necessari canviar el model de distribució dels diners públics amb un objectiu clar: prioritzar l'interès general i el bé comú atenent les necessitats de tota la ciutadania de forma equitativa. I aquí és on cal parar atenció.

El total d’ajuts i subvencions a ens locals i entitats privades supera els 50 milions d'euros, cal tenir present que si no hi ha cap modificació en la seva gestió i es continuen distribuint com fins ara, el 60% d’aquest import es continuarà repartint de forma discrecional i només 19 milions d’euros s’adjudicaran mitjançant convocatòries públiques per concurrència competitiva.

Igual com una família es planifica en funció dels seus ingressos , així mateix passa amb els ajuntaments i les entitats haurien de saber de bon principi amb quins recursos aproximats procedents de la Diputació poden comptar, i això només passarà quan s’hagin consensuat prèviament els criteris d’atorgament d’aquests diners. I per fer-ho, s’ha de garantir que el seu atorgament es faci de forma objectiva i equitativa, reduint la discrecionalitat al màxim. És per tot això que creiem imprescindible de canviar el model d’atorgament d’ajuts i subvencions.

Tal com mencionava a l’inici, el consens es va aconseguir en el passat ple del mes de novembre a la Diputació i amb unanimitat dels vots, ja que es va aprovar una moció que incloïa el compromís de constituir una comissió tècnica i política de treball formada per tots els grups de la Diputació. L’objectiu era elaborar el futur Pla Estratègic de Subvencions per l’exercici 2019, el document marc que defineix com es gestionen les partides del pressupost previstes per a línies d’ajuts, conforme al que defineix la llei general de subvencions. Compromís fallit a hores d’ara, perquè ens trobem amb un catàleg de bones intencions que ha quedat reduït a paraules i prou.

La clau, per tant, radica en els fets, perquè com deia el filòsof Wittgenstein, l'autèntic significat dels mots està en el seu ús. Dit d’una altra manera, cal acabar amb la hipocresia populista de la vella política, i passar als fets. Cal que l’equip de govern deixi enrere l’època Reñé, passant a demostrar aquesta voluntat amb fets i no només amb declaracions d’intencions. Així doncs, cal que constitueixi la comissió per elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que s’ajusti a la llei i treballi d’acord amb els compromisos adquirits. Perquè, tornant a les paraules del filòsof, "revolucionari serà aquell que es pot revolucionar a si mateix".