Federació de Lleida

Totes les opinions

Miquel Àngel Estradé

DIVERSITAT RELIGIOSA I LAÏCITAT COHESIONADORA

Als ponents d’una llei ens succeeix el mateix que als pares d’una criatura recent nascuda : que només li trobem gràcies i no li veiem cap defecte. Ara bé, en el cas de la Llei d’Espais de Culte que el nostre Parlament va aprovar el darrer ple, de la qual he tingut el privilegi de poder-ne ser Ponent Relator, sens dubte podem qualificar-la de raonable, pionera, ponderada i valenta. De fet, ofereix garanties tant a la ciutadania en general com a les confessions religioses i a les administracions locals.

Montse Bergés

Empitjorant la mobilitat a Lleida

Montse Bergés

Desconec si la responsable de Mobilitat a la ciutat de Lleida, la regidora Sara Mestres, ha llegit alguns dels informes sobre mobilitat que en el seu dia va encarregar l’Ajuntament o ha parlat amb experts en la matèria. Vull pensar que sí, però per refrescar la memòria recordaré la definició que va fer l’enginyer de camins i expert en aquest tipus de qüestions Ole Thorson: “La mobilitat sostenible és una manera de desplaçar-se, de viatjar, que té un profund respecte per tots els veïns dels carrers i carreteres.