Figueres

Notícia

ERC DE FIGUERES DÓNA SUPORT A LA GESTIÓ DE L'EMBARRACA'T


L'executiva local de Figueres d'Esquerra Republicana de Catalunya dóna el seu ple suport a la gestió de l'Embarraca't d'aquest any realitzada per les associacions ciutadanes i per la regidora Mireia Mata, davant d'algunes crítiques malintencionades fetes des de l'oposició. Encara que el tema del finançament hagi estat, durant aquests darrers dies, perfectament aclarit a nivell públic i s'hagi demostrat que no es va cometre cap mena d'irregularitat, volem expressar el nostre ple suport a la regidora, a les entitats i al model de finançament que s'ha posat en funcionament aquest any. Val la pena recordar que aquest nou funcionament fou acordat per les 18 entitats encarregades de la seva organització i que ha estat tot un èxit, ja que malgrat el mal temps que va fer durant totes les Fires, es van poder cobrir despeses i treure'n beneficis. No ha de sobtar, doncs, el suport que a títol individual i de manera col·lectiva ha rebut Mireia Mata per part de les entitats i les persones implicades en l'organització de l'esdeveniment. Sembrar dubtes poc fonamentats no ens sembla una manera correcta d'actuar, ja que no tan sols malmena la confiança de la ciutadania envers la corporació municipal, sinó que, en aquest cas, atempta contra el mateix teixit associatiu de la ciutat, la credibilitat del qual és posada injustament en entredit.