Figueres

Notícia

ERC vol que Figueres sigui un model de ciutat educadora també en l’esport

ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, Alt Empordà, Figueres, Esport, Joc net,
Poliesportiu de Figueres
Esquerra Republicana de Catalunya presenta al ple de dijous una moció perquè Figueres sigui un model de ciutat educadora també amb l'esport, potenciant el joc net.
 
Figueres és membre de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores des de l'any 2000 i com a tal assumeix els principis que es recullen en la Carta de ciutats Educadores, Declaració de Barcelona, 1990.
 
ERC valora molt positivament i imprescindible la tasca feta pels Clubs Esportius, Entitats Esportives i AMPES com agents educatius de la ciutat i cal ajudar-los completant amb iniciatives i programes que fomentin valors  educatius transversals.  Aconsegueixen nivells de cohesió social i cultural molt importants i cal vetllar per ajudar-los a seguir així i créixer amb aquest compromís.
 
 
És per aquest motiu que el grup municipal d’ERC proposa que l'Ajuntament informi i promogui entre els clubs esportius la necessitat de continuar amb la seva tasca educativa, seguint valors i actituds de joc net. I els convidi i doni suport a seguir l'exemple de campanyes que s'han anat engegant des de fa anys adreçades a famílies. Recordar els valors  claus del: RESPECTE, TREBALL EN EQUIP, EMPATIA, SOLIDARITAT, CIVISME, AUTO-CONTROL NO-VIOLÈNCIA, MOTIVACIÓ, AUTONOMIA (constància, esforç, superació...) i RESPONSABILITAT.
 
La moció proposa que es consensuïn entre tots els agents educatius quins són els valors, actituds i normes que s'han de treballar de forma interna des dels clubs esportius i les famílies, i també s’incideixi en la comunicació externa a les diferents instal•lacions esportives.
 
Seguint aquesta línia es proposa la col•locació d'uns plafons informatius a les diferents instal•lacions esportives on es reflecteixin els valors positius de l'esport, de joc net, de companyonia i d'altres.