Garraf

Qui som

Els nostres objectius

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC

Ens volem basar en els valors republicans del nostre partit, mantenint l’assemblearisme, la transparència, la cohesió territorial, la cooperació i, per coherència, establir els vincles entre cada secció local procurant ser l’eix vertebrador, obert a totes les modificacions necessàries que decidim entre tots.
Volem aprofitar els resultats municipals actuals a la comarca del Garraf, per aconseguir una relació interna i externa més forta i obtenir així una millor visibilitat, vetllant pel futur de la nostra comarca. Ara ens cal concretar uns objectius clars. 
Cal destacar l’interès per fomentar la cooperació entre tots els actors, siguin administra­cions públiques, entitats privades o persones físiques, que tenen un paper important en el foment del desenvolupament , local i la promoció econòmica de cada municipi, i del conjunt de la comarca.