Gavà

Notícia

ERC-Gavà demana la creació d'un parc municipal d'habitatges socials

Imatge de la zona de ponent de Gavà, amb la darrera promoció d'habitatge protegit de compra al centre.
Imatge de la zona de ponent de Gavà, amb la darrera promoció d'habitatge protegit de compra al centre.
ERC-Gavà proposa, entre altres, incloure una esmena al projecte de pressupost municipal de 2020 que consisteix en la dotació de partida de 500.000 € ampliables per a l’adquisició, mitjançant el dret a tempteig i retracte establert a l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, d’habitatges desocupats en mans de grans tenidors a fi de constituir un parc d’habitatges de lloguer social.

Com s’ha demostrat a moltes poblacions, inclosa Gavà, la problemàtica d’habitatge és causada, més que en la manca de vivendes construïdes, per l’alt preu de les mateixes, tant de compra com de lloguer, fruit de l’especulació, com ERC-Gavà ja ha exposat moltes vegades (com podeu veure aquí)

Durant molt temps s’ha potenciat el model d’habitatge protegit de compra que té dues mancances importants:

1r. És una solució que depèn de la urbanització continuada del territori, que tard o d’hora s’acaba, i molt lligada a promocions d’habitatge privat. .

 2n. per accedir-hi cal que els beneficiats contractin una hipoteca, fet que implica el tenir un contracte fix que per a molta gent de Gavà, especialment els més joves, és una utopia. Això ja s’ha comprovat en el cas de la darrera promoció d’habitatge protegit a Gavà, en que el percentatge de joves de Gavà que hi han pogut accedir és ínfim.

Per contra, tenir un parc d’habitatge social de lloguer, que es pot anar ampliant sense dependre de grans promocions urbanístiques, permet garantir el dret de vivenda dels més desafavorits, impedint que acabin vivint al carrer, i, si aquests poden millorar la seva situació, accedir a una altra vivenda i deixar disponible la de lloguer social un altre cop.

Ara mateix, Gavà no disposa d’un parc d’habitatge social i des d’ERC-Gavà creiem que és una mancança que cal començar a solucionar, ja que el preu de la vivenda és una problemàtica recurrent i, el fet de no poder accedir a un habitatge és una de les principals causes d’exclusió social.