Gavà

Notícia

ERC-Gavà proposa una moratòria del Pla de Ponent i replantejar la política urbanística de Gavà.

Torres d'habitatges projectades davant la C-245
Torres d'habitatges projectades davant la C-245
Fa gairebé 14 anys es va aprovar el Pla de Ponent, encara que les primeres propostes del mateix es van començar fer públiques a finals de la dècada dels 80, en base al Pla General Metropolità de 1976 i implica la urbanització de l’espai que hi ha entre Gavà i Castelldefels, eliminant el corredor natural entre el Garraf i el Delta del Llobregat.
 
Aquest pla s’havia d’executar entre els anys 2006 i 2017 en previsió d’un creixement anual local de 1034 habitants (encara que el creixement real ha estat de 174) i ja, des d’un inici, fou rebutjat per la majoria de la ciutadania de Gavà que no vol veure com es destrueix l’entorn natural de la ciutat. Davant aquest rebuig, el pla va incorporar la construcció d’habitatge social, però com ja ha exposat ERC-Gavà anteriorment, les promocions que s’han fet no han beneficiat als ciutadans de Gavà (i molt menys els joves) pels alts requisits de solvència econòmica que requereix la hipoteca necessària per adquirir un pis de protecció oficial.
 
Des d’ERC-Gavà considerem que aquest Pla respon a uns plantejaments obsolets en que l’únic que es tenia en compte era el creixement continuat de les ciutats i una economia basada en l’especulació immobiliària, sense tenir en compte l’impacte que aquest creixement té sobre el medi, la sostenibilitat a llarg termini i el benestar ambiental de la població.
 
Actualment hi ha altres criteris en vigor i, especialment en resposta a l’emergència climàtica mundial, s’han explicitat en noves lleis i nous plans urbanístics que invaliden les premisses del Pla de Ponent (sense anar més lluny, el CAP-3 al Calamot avui no es podria aprovar per excés de pendent i, també, des del greu episodi de sequera de 2008, l’aqüífer del Delta del Llobregat és estratègic i perillaria amb la urbanització del sud del Caçagats).
 
Per tot això, i considerant que Gavà és un municipi que s’ha posicionat clarament i públicament preocupat pels efectes del canvi climàtic i a favor de la sostenibilitat, entenem que, naturalment, adopti mesures concretes en aquest sentit.
 
Des d’ERC-Gavà proposem que el proper Ple Municipal aprovi la Proposta de Resolució que presentem que implicaria l’aturada d’aquest pla urbanístic obsolet i que, en base a nous estudis (d’impacte ambiental, climàtic,...), es modifiquin els Plans urbanístics en vigor seguint el nou Pla Director Urbanístic metropolità que s’està redactant en base als nous criteris abans esmentats.
 
Podeu consultar la proposta íntegra aquí.