Gavà

Notícia

L'edifici no té clavegueres i es preveu abocar les aigües residuals en un pou negre. Esquerra no descarta portar el tema a la fiscalia del medi ambient si es detecten perjudicis a l'entorn

El nou parc de bombers de Gavà, que s’inaugura avui, presenta clares deficiències ambientals, malgrat les al·legacions elevades per Esquerra-Gavà, tant al planejament de l’edifici com a la seva llicència d’activitats. L’edifici constitueix el primer pas del controvertit Pla de Ponent.

El principal defecte és que l’edifici no està connectat a la xarxa de clavegueram, sinó que les aigües residuals de la instal·lació s’aboquen a un pou negre que s’ha obert en el subsòl. Així mateix, es preveu que les aigües brutes resultats de la neteja dels camions s’aboquin directament a la llera pública, al torrent del Calamot. Aquestes dues operacions vulneren clarament el reglament metropolità de sanejament.

La portaveu d’Esquerra-Gavà, Marta Jiménez, explica que «lamentem que els advertiments fets per Esquerra-Gavà al llarg de tota la tramitació del projecte, a través d’al·legacions durant el tràmit d’informació pública, no hagin estat atesos. Tot plegat és una bona mostra de l’agressivitat mediambiental de la nova urbanització que es vol fer al Pla de Ponent, que en la seva primera obra vulnera ja de fet, amb la construcció d’un pou negre i amb el previsible abocament a la llera pública de les aigües grises de l’equipament, la reglamentació mediambiental». Jiménez indica que «la negativa municipal a corregir aquests defectes en la fase de projecte ens obliga a restar amatents a la gestió de l’edifici. Com en altres ocasions, no vacil·larem a acudir a la fiscalia del medi ambient si observem la més mínima repercussió o efecte d’aquest edifici i del seu ús en l’entorn natural».

La portaveu d’Esquerra-Gavà, Marta Jiménez, considera també que la nova caserna de bombers «és de dubtosa utilitat, ja que Gavà tenia una caserna situada en un indret excel·lent, i més propera a la ciutat, que hauria pogut ser remodelada, i la localització del nou parc de bombers allunya els serveis d’emergència de la ciutadania, en perjudici dels veïns de la ciutat». Jiménez indica que «mai ningú no ha justificat la necessitat de canviar el parc de bombers d’emplaçament, amb una despesa total que ha superat els dos milions i mig d’euros, entre edifici i urbanització complementària». Jiménez ha considerat «fora de lloc» aquesta despesa, injustificada en el context actual de crisi i reducció dels ingressos públics.

Gavà, 23 de setembre de 2010