Gavà

Notícia

ERC-Gavà porta al Ple de març una moció de suport als drets i llibertats contemplats als tractats internacionals, davant els reiterats incompliments de l’Estat espanyol

El grup municipal d’ERC-Gavà ha registrat una declaració política al Ple de març, per al seu debat i aprovació, on es dona suport als drets i llibertats contemplats a la Carta de les Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
 
La moció insta als governs mundials, i en especial al de l’Estat espanyol, a donar compliment dels acords inclosos en aquests tractats, davant l’evidència que alguns d’aquests pactes han estat menystinguts en els darrers temps, de forma reiterada, per l’executiu del PP.
 
En concret, ERC fa referència als articles 14, 23 i 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, on es recollen les garanties jurídiques i les obligacions dels estats davant l’acollida als refugiats; el dret a una prestació social per als aturats de llarga durada; el de les ajudes contra la pobresa energètica i el d’un habitatge digne.
 
La declaració fa esment també als articles 1,8, 9 i 26 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que legitimen la convocatòria de referèndums d’autodeterminació dels pobles, condemnen el tràfic de persones i la privació de la seva llibertat i garanteixen que la justícia ha de ser igual per a tothom.
 
Esquerra recorda que l’Estat espanyol és signatari de tots aquests tractats i pactes internacionals, la qual cosa l’obliga a complir-los sense cap excepció.
 
Podeu llegir el text íntegre de la moció aquí.