Gavà

Notícia

ERC-Gavà denuncia el retard injustificat de la tramitació de llicències d’obres per part del govern local

  • Un edifici en construcció al centre de la ciutat.
El grup municipal d’ERC-Gavà ha registrat un prec per al seu debat al Ple de maig on denuncia el retard injustificat de la tramitació de llicències d’obres per part del govern local (PSC-CiU), i l’insta a agilitzar aquests procediments administratius.
 
Fins al 5 de maig, data de la darrera reunió de la Junta de Govern Local, no s’ha tramitat cap de les sol·licituds presentades durant el 2017. Es tracta, doncs, d’una aturada de cinc mesos, inacceptable en qualsevol administració que hauria d’estar al servei dels ciutadans. No ens trobem, a més, davant d'un fet aïllat, ja que Esquerra va fer la mateixa denúncia el novembre del 2015, mitjançant aquest prec i la situació actual demostra que no s’ha fet res per solucionar el problema.
 
ERC-Gavà ha rebut els darrers dies queixes dels afectats, que recorden que la pràctica totalitat d’aquestes llicències es refereixen, o bé a remodelacions d’habitatges existents, o bé a la construcció d’obra nova en el lloc on hi havia finques antigues que s’enderroquen. Són, per tant, obres que no agredeixen l’entorn ni representen un augment del sòl urbanitzat, però que sí que signifiquen una millora en la qualitat del parc d’habitatges a la ciutat.
 
Esquerra
recorda també que aquestes projectes els realitzen usualment petits constructors, per la qual cosa donen vida al teixit empresarial local, a qui s’està causant un greu perjudici econòmic amb aquest retard.
 
Per tot això, ERC reclama al govern municipal que agilitzi els tràmits administratius per donar sortida a les sol·licituds presentades enguany i, que en el futur, es garanteixi que aquestes concessions de llicències no trigaran més d’un o dos mesos.
 
Podeu llegir el text íntegre de la proposta aquí.