Gavà

Notícia

ERC-Gavà proposa mesures per incrementar el reciclatge

Esquerra-Gavà va proposar, al Ple de juliol, millorar la recollida segregada al centre de la ciutat.

Gavà és, any rere any, un dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un índex de recollida selectiva més baix, cosa que repercuteix a l’alça en els impostos que paguem anualment per recollida i tractament de residus.

Un dels punts de la ciutat on és evident que encara ens queda molt per recórrer en aquest aspecte és l’Illa de vianants, on la recollida selectiva senzillament no existeix, ja que s’hi practica la recollida porta a porta de tot tipus de residus barrejats, sense exigir que estiguin prèviament segregats, abocant tota mena d’escombraries al mateix camió, i impossibilitant el seu tractament posterior.

En altres municipis de la zona amb àrees vianalitzades, es fa servir un sistema de recollida que permet que els veïns puguin segregar els residus, consistent a marcar dies diferents per a la recollida de residus diferents: un dia la fracció orgànica, un altre el paper o cartró, un altre el rebuig... de manera que els veïns només han de tenir en compte de treure un residu o altre cada dia, cosa que en permetria el tractament i en reduiria l’impacte, alhora que augmentaria el percentatge global de recollida selectiva al municipi.

Esquerra va proposar establir, d’acord amb els veïns de la zona, un calendari de recollida de residus per a la zona de l’Illa de vianants que obligui a separar i dipositar per a la recollida un tipus de residu diferent cada dia, com ja es fa en altres municipis amb característiques similars.

Podeu llegir la proposta aquí.