Gavà

Notícia

Pla d'ERC-Gavà per fer conviure vianants, bicis, ginys elèctrics i vehicles motoritzats a la via pública

ERC-Gavà va presentar ahir les propostes del programa de govern per fer conviure a la via pública els vianants, les bicis, els ginys elèctrics (patinets) i els vehicles motoritzats.

L'alcaldable, Albert Massana, va destacar diferents actuacions que executarem el proper mandat, emmarcades en quatre àmbits: regulació normativa, infraestructures, educació i transport públic.

- Regulació: Mitjançant l’elaboració d’ordenances farem que a tot el casc urbà la velocitat màxima de circulació sigui d’entre 20 i 30 Km/h, i que es prioritzi, per aquest ordre, als vianants (sobretot a les voreres), les bicis i els vehicles motoritzats. Els patinets i altres ginys elèctrics no podran fer ús de les voreres. I destinarem patrulles de la policia local, amb bici elèctrica, per sancionar els incívics.

- Infraestructures:
Tots els carrers que travessen les tres principals zones de vianants (Rambla, carrer Sant Pere i Setge dels Màrtirs del 1714), seran de prioritat invertida, afavorint el pas dels vianants. Pel que fa a les bicis, crearem una xarxa connectada de vies segregades del transit motoritzat, on puguin circular de forma prioritària i segura. També ampliarem i millorarem, pel que fa a la seva distribució pel municipi, els aparcaments per deixar les bicis.

- Educació:
Organitzarem xerrades a les escoles i instituts, en col·laboració amb les associacions ciclistes, per augmentar la conscienciació ciutadana envers la mobilitat sostenible i la convivència al carrer dels diferents modes de transport.

- Transport públic: Augmentarem la freqüència de pas de la línia de bus GA1, comunicant-la millor amb les zones industrials i, sobretot amb els barris perifèrics. I seguirem exigint la construcció, tantes vegades ajornada, d’una línia de tren entre Cornellà i Gavà.

Podeu veure el vídeo del candidat a l'alcadia fent un resum d'aquestes actuacions aquí.

#EsquerraRepúblicaGavà
#AlbertMassanaGavà

Podeu veure totes les nostres propostes per Gavà en aquests enllaços:

http://locals.esquerra.cat/gava/programa-electoral
https://youtu.be/HgXfqbNwo-s