Gavà

Notícia

La regulació dels preus del lloguer: una mesura bàsica.

Pancarta en favor del lloguer just (Font: CCMA)
Pancarta en favor del lloguer just (Font: CCMA)
Des d’ERC-Gavà sempre s’ha defensat l’aplicació de diverses mesures, ja sigui mitjançant l’oferiment d’incentius als propietaris (com es pot veure aquí), defensant la regulació del preu del lloguer (aquí) o proposant la creació i/o ampliació dels parc públics d’habitatge social de lloguer (aquí), per tal de garantir el dret a l’accés a un habitatge digne.

Com s’ha demostrat a moltes poblacions, inclosa Gavà, la problemàtica d’habitatge és causada, més que en la manca de vivendes construïdes, per l’alt preu de les mateixes, tant de compra com de lloguer, fruit de l’especulació.

A més, cal tenir en compte la divergència existent entre els sous dels ciutadans i el cost creixent dels preus del lloguer i compra de pisos. Es considera que un màxim del 30% de la renda destinat a l’habitatge és un percentatge adequat als paràmetres de dignitat d’accés a l’habitatge però des de fa anys que aquest percentatge es supera fins arribar a una mitjana del 50% (veure aquí), arribant a ser superior en algunes zones (com a l’àrea Metropolitana), on el preu de lloguer d’un pis sol estar entorn els 900€, xifra que molts treballadors és el que cobren al mes.

A més cal tenir present que, especialment des de la crisi del 2008, estem en una situació de precarització creixent del món laboral, no només pel que fa als sous sinó també pel que fa a la generalització dels contractes temporals enfront dels contractes indefinits i, també, per la disminució de requisits que permeten rescindir aquest tipus de contracte des de la reforma laboral.

Aquesta era la situació “normal” abans que esclatés la crisi sanitària del Covid, amb les conseqüències econòmiques que comporta i comportarà, agreujant la situació abans descrita.

D’altra banda, aquesta crisi també ha portat en primer terme la situació del lloguer dels locals comercials. Com en cas del lloguer de l’habitatge, la situació “normal” és, en general,  l’alt preu dels mateixos que, en molts casos, condicionen molt negativament la continuïtat dels comerços, tant dels que porten dècades (i per tant, de solvència provada) i han de tancar per una gran pujada sobtada del preu, com especialment aquells oberts recentment, impedint que els nous emprenedors puguin desenvolupar el seu negoci.

Ja en la crisi del 2008, vam veure com molts negocis, a Gavà i altres municipis, tancaven i el local romania buit mesos i mesos, sense que es baixés el preu del lloguer, amb el que comporta de desaparició de llocs de treball i contracció de l’activitat econòmica i, indirectament, menys impostos que es podrien destinar a pal·liar la crisi.

A la situació “normal” cal sumar-hi, com en la vivenda, la situació de crisi sanitària amb les mesures, com el confinament, que han comportat el tancament de molts comerços, encara que molts propietaris han seguit cobrant íntegrament el lloguer dels locals, comportant que el tancament temporal es converteixi en tancament definitiu.

Per pal·liar aquesta situació, des de la Generalitat s’ha emprés una mesura per regular aquesta situació (consulteu aquí); mesura reforçada per una sentencia judicial recent (aquí). El decret de la Generalitat permet als arrendataris de locals tancats o amb limitacions d’ús renegociar el preu dels lloguers i, en cas que no hi hagi acord, aplicar automàticament una rebaixa d’un 50% en cas dels locals tancats i una rebaixa parcial en aquells negocis que funcionen parcialment, afectant la rebaixa a la part proporcional que no es pot utilitzar per les mesures sanitàries.

Des d’ERC-Gavà sempre hem defensat que davant un capitalisme salvatge i un fals lliure mercat, en que sempre es deixa a l’estacada els grups socials més vulnerables, cal que les institucions públiques regulin aquesta jungla moderna, permeten que tothom pugui viure una vida digna com, d’altra banda, és el dret de tots els ciutadans.

Per tot això, i davant la situació que estem vivint, des d’ERC-Gavà creiem i defensem que la regulació dels preus del lloguer, tant de la vivenda com dels locals comercials, és una mesura imprescindible si no volem que aquesta nova crisi sigui un desastre com la del 2008, de la que, en els fons, encara no havíem deixat enrere.