Gavà

Documents

247.- Retard arribada impostos municipals
Descarrega en PDF
248.- Defectes impressió avisos impostos municipals
Descarrega en PDF
249.- Robatoris a l'illa
Descarrega en PDF
250.- Xarxa de roba a l'estiu per a ombra
Descarrega en PDF
251.- Animals abandonats a l'estiu
Descarrega en PDF
252.- Cotxes aparcats sobre vorera sistematicament
Descarrega en PDF
253.- Copia llicencia ambiental camping 3 estrellas
Descarrega en PDF
255.- Còpia conveni amb APAMM
Descarrega en PDF
254.- Sobre la causa del contenciós de NARGAM
Descarrega en PDF
Prec recollida selectiva Illa
Descarrega en PDF