Gavà

Totes les opinions

Albert Massana, Andreu Pérez, Marta Jiménez

Articles d'opinió del grup municipal i la secció local

La representació d'ERC-Gavà a les institucions locals i comarcals és un mitjà, una eina, per traslladar les inquietuds socials de la ciutadania a les institucions, de manera que aquestes responguin i la seva tasca s'ajusti el màxim possible a la voluntat ciutadana. Els articles d'opinió d'ERC-Gavà, doncs, se centren sobretot en explicar i difondre la feina feta, a més, evidentment, de divulgar els punts de vista del partit davant dels reptes socials i nacionals que tenim plantejats.