Gelida

Notícia

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Gelida 30-1-18

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Gelida, dimarts a les 21h.

Esquerra de Gelida presentarà dues mocions. La primera per per a la millora del control de gestió i manteniment del servei d’escombraries. La segona serà una moció pel reconeixement dels bombers voluntaris de Gelida amb motiu del seu
aniversari.

En ser un ple ordinari, tant els grups de l'oposició com el públic assistent tenen la possibilitat de fer preguntes a l'equip de govern. Us convidem a assistir-hi a la sala de plens de la Casa de la Vila. També el podeu seguir per Ràdio Gelida 107.6 Mhz i pel canal de youtube de l'Ajuntament http://www.youtube.com/user/ajgelida

Aquest és l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Lectura i aprovació de l‘acte de la sessió num. 08/2017, de 28 de novembre i 09/2017, de 30
de novembre.
2. Aprovació inicial del Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de
Cultura de l’Ajuntament de Gelida.
3. Inici de l‘expedient per la contractació del servei de gestió de residus municipals i gestió de la deixalleria.
4. Inici de l‘expedient per la contractació del servei públic de manteniment i conservació de la
xarxa d’enllumenat públic del terme municipal de Gelida, així com la realització de les obres
corresponents a l'adequació a la normatives vigent de les instal·lacions en matèria de
seguretat industrial.
5. Ratificació del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Gelida i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la creació de l‘Escola Municipal de Música de Gelida.
6. Moció de l’Ajuntament de Gelida per exigir a la Generalitat de Catalunya l’abonament del
deute pendent de les escoles bressol.
7. Moció d'ERC per a la millora del control de gestió i manteniment del servei d’escombraries.
8. Moció d‘ERC pel reconeixement dels bombers voluntaris de Gelida amb motiu del seu
aniversari.
9. Moció de la CUP de suport al Col·lectiu ”Som 27 l Més" encausats per defensar una Universitat pública que garanteixi la igualtat d'oportunitats.
10. Moció de la CUP de suport a les persones encausades per les mobilitzacions del 8N a Igualada i comarca.
11. Moció que presenta la CUP per a instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d'emergència social.

B) Part de control

12. Dació de compte dels decrets de l'Alcaldia dictats des del darrer ple ordinari.
13. Informacions d’Alcaldia
14. Mocions.
15. Precs i preguntes.