Gelida

Notícia

Així anem!

Pont de les Cases Noves sobre el riu Anoia
Pont de les Cases Noves sobre el riu Anoia
El 30 de gener d'enguany, aviat farà 10 mesos, es va aprovar al ple municipal, per unanimitat, una moció d'ERC per al seguiment de la preparació i execució de les obres del pont sobre el riu Anoia a les Cases Noves. La moció aprovada establia que l’Ajuntament de Gelida constituiria immediatament un grup de treball que vetllaria per la preservació de l’entorn natural i paisatgístic des de l’adjudicació de l’obra a l’empresa que l’hagi de desenvolupar fins a la finalització del projecte; que formarien part d’aquest grup de treball un regidor o regidora de cada grup municipal, a més dels de l’equip de govern necessaris i els tècnics de l’Ajuntament de Gelida que calgui i, si s’escau, personal de la Diputació de Barcelona; i finalment, que es podrien incorporar a aquest grup de treball els gelidencs o les gelidenques que, o bé per la seva trajectòria professional o bé per veïnatge, poguessin enriquir el debat i els coneixements a tenir en compte durant el desenvolupament de l’obra.
Doncs bé, AVUI, a les 13:46 minuts, un correu de l'alcaldia de l'Ajuntament de Gelida enviat als regidors i a les regidores de l'oposició ens comunica que demà dimarts hi haurà la visita dels tècnics de la Diputació de Barcelona a les obres del pont del Riu Anoia.
És a dir, després de quasi 10 mesos de silenci per part de l'equip de govern, malgrat les preguntes un cop i un altre als plens, ens convoquen avui per demà a un grup de treball al que ells mateixos es van comprometre.
Ja n'hi ha prou d'aquest color!