Gelida

Notícia

Obres d’eixamplament del pont sobre el riu Anoia

Pont sobre el riu Anoia a les Cases Noves de Gelida
Pont sobre el riu Anoia a les Cases Noves de Gelida
El passat dimarts, de la mà d’una gran intervenció carregada de raó d’en Francesc Pascual al final del plenari municipal, es va tornar a posar sobre la taula un problema que fa mesos que abordem sense que l’equip de govern de Gelida s’hagi mogut ni mig mil·límetre.
I, com deia, aquest és un problema que s’iniciava quan el gener del 2018 vam conèixer que estava en procés de licitació per part de la Diputació de Barcelona les obres d’eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249, Pk 2+220, és a dir, el pont entre les Cases Noves i la Font de Claro de Gelida, amb un pressupost de licitació de 2.483.995,82 € i una durada del contracte d’onze mesos. Malauradament, no s’havia comunicat per part de l’ajuntament la pretensió de dur a terme aquesta obra i, per tant, no hi va haver opció de presentar al·legacions al projecte en la fase pertinent.
Immediatament, l’abast del projecte i la voluntat existent de desviar el trànsit per la llera del riu, amb un traçat alternatiu creuant una zona de gran riquesa paisatgística, arborícola i ambiental, passant al costat de la font del Claro van generar-nos molta preocupació. I més coneixedors i havent manifestat el nostre rebuig a la situació que cada vegada que s’ha fet una intervenció entre la rotonda de Can Panyella i la Font del Claro no ha sigut per millorar la seguretat viària, sinó per perdre un llençol a cada bugada i fer cada cop més perillosa aquesta via, especialment per als vianants.
Per tant, en el ple ordinari de gener de 2018, el grup municipal d’ERC va presentar una moció al ple de l’ajuntament, que es va aprovar per unanimitat, on s’acordava que es “constituiria immediatament un grup de treball per vetllar per la preservació de l’entorn natural des de l’adjudicació de l’obra fins a la finalització del projecte, inclosa la restitució del medi natural i paisatgístic, format per un regidor o regidora de cada grup municipal, a més d’aquells de l’equip de govern que es consideri necessaris, juntament amb els tècnics de l’ajuntament de Gelida que s’ocupin del seguiment del projecte i, si s’escau, el personal tècnic i/o polític de la Diputació de Barcelona encarregat de vetllar pel desenvolupament del projecte i el de l’empresa adjudicatària de l’obra i dient que es podien incorporar a aquest grup de treball els gelidencs o gelidenques que o bé per la seva trajectòria professional o bé per veïnatge, puguin enriquir el debat i els coneixements a tenir en compte durant el desenvolupament de l’obra i fins la seva finalització i restitució del medi natural.
Aquest grup de treball no s’ha convocat hores d’ara. Mai. Només es va convocar una reunió, amb tècnics municipals i de diputació, i l’alcalde, el 27 de novembre de 2018, amb l’objecte de replantejar els darrers detalls de l’obra, i a la que només vam assistir els regidors d’ERC dels de l’oposició i vam deixar constància per escrit de la nostra disconformitat amb la solució plantejada del desviament pelseu impacte ambiental.
No dubtem que s’hagi d’arranjar el pont malmès pel seu ús, el que no acceptem és el desviament provisional que se’n fa, sense haver mesurat altres alternatives ni valorat altres traçats viaris dibuixats en el Planejament urbanístic de Gelida per aquest tram viari tant insegur.
Malauradament, l’equip de govern de Gelida no defensa el territori davant les obres d’altres administracions i, també malauradament, són ells qui ostenten davant aquestes altres administracions la legitimitat de parlar en nom de Gelida. No es valoren les diferents opcions ni hi ha cap planificació ni estudi d’alternatives. Canviem-ho!