Girona

Notícia

ERC i PSC Girona proposen una bateria de mesures per fer front a l’emergència de l’habitatge

El portaveu Quim Ayats, la regidora Annabel Moya i l'exregidor Miquel Poch, davant la promoció d’habitatges que hi ha a la plaça Leonor Joher del barri de Santa Eugènia
El portaveu Quim Ayats, la regidora Annabel Moya i l'exregidor Miquel Poch, davant la promoció d’habitatges que hi ha a la plaça Leonor Joher del barri de Santa Eugènia
Reclamen una partida mínima de dos milions d’euros per aquest 2020

Plantegen que l’ajuntament tingui un parc d’habitatge social propi per deixar de recórrer a pisos turístics i hotels
Els grups municipals del PSC i Esquerra Republicana de Catalunya a Girona proposen una bateria de mesures per fer front a la problemàtica de l’habitatge a la ciutat. Les propostes van encaminades a paliar l’emergència habitacional sobretot entre els joves, la gent gran i les famílies. Tot just ara el govern de JxCat ha anunciat que preveu iniciar un procés participatiu que finalitzarà a un any vista amb un Pla Local d’Habitatge. Si bé els grups municipals del PSC i ERC volen participar de l’elaboració d’aquest pla, volen evitar un nou any perdut en matèria de polítiques d’habitatge. És per això que socialistes i republicans faran arribar a l’equip de govern una sèrie de mesures d’aplicació immediata.

Per una banda, els dos grups municipals consideren insuficient la inversió de 500.000 euros en habitatge públic que ha previst el govern de Girona per aquest any. Es tracta d'una partida que es va pactar bilateralment entre JxCAT i Guanyem durant les negociacions del Pressupost de 2020. Socialistes i republicans plantegen que si l’objectiu del pla de govern és d’ampliar el parc públic en 50 habitatges més, cal una inversió mínima de 2 milions d’euros, una xifra que JxCat ja es va comprometre que aportaria el 2019 però que finalment no va complir. 

Pel que fa a aquestes mesures urgents, PSC i ERC també reclamen que el govern de Girona tingui a la seva disposició com a mínim una desena d’habitatges d’inclusió que gestioni directament l’ajuntament. L’objectiu és que no sigui necessari recórrer a pisos turístics ni hotels, i alhora permetria donar una resposta més àgil a les urgències socials de la ciutadania. 

D’altra banda, socialistes i republicans reclamen una política de promoció de la Borsa Municipal d’Habitatge, i posen sobre la taula propostes com les assegurances contra l’impagament, una vinculació a un índex de preu de lloguer assequible, avantatges per a la reforma dels immobles, potenciar la figura del prospector o ampliar el suport jurídic per casos de desnonament de lloguer. Aquestes mesures donarien un impuls i mobilitzaria, alhora, el parc d’habitatge buit.  En aquesta línia, socialistes i republicans creuen necessari fer polítiques de mobilització de pisos buits a la ciutat a través de l'aplicació del protocol municipal de regularització d’ocupacions en casos que no es donin problemes de convivència. Alhora, compaginar aquestes polítiques amb l’aplicació de la llei 24/2015 que obligui als grans tenidors de pisos buits a posar-los a disposició del lloguer social.

En la mateixa línia, tant ERC com PSC manen pressa al govern municipal i sol·liciten accelerar els tràmits per la compra inmediata de la promoció de pisos al carrer Narcís Monturiol aturada des de finals del 2017. En la mateixa línia, reclamen al govern municipal que ultimi el compromís de calendaritzar i finalitzar la promoció d’habitatge a la plaça Leonor Joher del barri de Santa Eugènia amb l’objectiu de destinar-la a lloguer assequible per a joves i gent gran.

Per últim, els grups municipals del PSC i ERC celebren que després de molts mesos d’espera finalment el passat 18 de febrer es va convocar la Taula de coordinació Local sobre el Dret a l’habitatge per analitzar les dades sobre l’estat en matèria d’habitatge a la ciutat de Girona. Però lamentem que a principis del 2020 el govern presenti un estudi amb dades del 2018, si bé és cert que posen xifres a allò que la ciutadania traslladava amb preocupació sobre les dificultats d’accés a l’habitatge a la ciutat. L’estudi indica una cobertura d’habitatge limitada en relació al creixement de la població que s’anirà agreujant, tensions entre l’oferta i la demanda en el mercat de lloguer, disminució d’habitatges destinats a polítiques socials, segregació en funció de barris i sectors i augment de la demanda i els preus de lloguer a Girona. No té en compte el planejament urbanístic de la ciutat ni el model cap a on volen anar. No és comprensible ni sembla raonable segons socialistes i republicans que davant aquesta situació de dificultat d’accés a l’habitatge entre famílies treballadores, joves que pretenen un accés al primer habitatge, unitats familiars que depenen d’un sol sou o ciutadania en situació d’atur, persones grans, persones amb discapacitats, la proposta del govern hagi estat iniciar un procés participatiu que finalitzarà a un any vista amb un Pla local d’habitatge. Pel PSC i ERC, el Pla Local per l’Habitatge arriba tard, ja que fou un compromís pactat en el marc dels acords pressupostaris del 2016.