Girona

Notícia

Esquerra Girona potenciarà polítiques que facilitin un envelliment actiu de les persones grans de la ciutat amb l’objectiu de garantir la salut i el benestar en aquesta etapa de la vida

El Pla de Treball 2019-2023 d’Esquerra Republicana a Girona aposta per “afavorir la participació de les persones grans en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques i  projectes que els afecten directament”. I, alhora, per “incentivar la participació i la implicació de les persones grans en el teixit associatiu i comunitari”.

“Girona, i especialment la gent jove de la ciutat, necessita de l’experiència de les persones que es jubilen. Actualment una persona que acaba la seva vida laboral és una font d’experiència, saviesa i talent que no podem ignorar”, ha manifestat el candidat republicà, Quim Ayats.

La número 4 de la llista d’Esquerra Girona, Annabel Moya, ha exposat també que una de les propostes passa per crear un complex d’apartaments tutelats amb atenció sanitària, social i psicològica i amb programes per dinamitzar la vida personal i social de la gent gran.

L’habitatge és una política social més, i ha d’anar conjuntament amb altres polítiques com l’ocupació, l’educació o els serveis socials i en el cas de la gent gran és absolutament necessari que hi tinguem una especial cura i atenció”, ha afegit Annabel Moya.

L’accessibilitat, com en la resta d’accions que ha explicat la candidatura republicana, serà una política transversal i, en aquest sentit, Esquerra es compromet a treballar per eliminar les barreres arquitectòniques en els espais públics i per a la mobilitat adaptada.

“Amb la voluntat de  fomentar un envelliment saludable i actiu veiem imprescindible adaptar els espais urbans també perquè les persones grans puguin practicar activitat física”, ha afegit Annabel Moya.

Esquerra Girona també recull, entre les seves propostes, impulsar la teleassistència i estendre el projecte “Sempre Acompanyats” a tota la ciutat. “L’hem de dotar de més recursos i incentivar el treball transversal i coordinat amb els agents de la ciutat”, ha indicat el cap de llista d’Esquerra Girona, Quim Ayats.

El Pla de Treball 2019-2023 apunta un total de 15 accions concretes per crear les condicions socials i personals que permetin viure la tercera edat en bones condicions de salut i de qualitat de vida.

Esquerra Republicana a Girona presenta pel pròxim mandat un total de 400 mesures que posen l’accent en els barris, i els seus veïns i veïnes, amb l‘objectiu de millorar la qualitat de vida de tothom.