Girona

Notícia

Esquerra Girona impulsarà polítiques de millora de l’entorn com a part indispensable per gaudir d’una vida més saludable

Esquerra Girona ha presentat les propostes que inclouen al seu pla de treball en relació amb la salut i el medi ambient i que tenen per objectiu és aconseguir una ciutat amb un desenvolupament sostenible, innovador i integral que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de qualitat afavorint així la millora de salut.

La candidatura republicana es compromet a garantir la protecció de l’entorn i assumeix el repte de la transició energètica en termes d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica.

Una de les propostes concretes passen per augmentar el grau de protecció de les Hortes de Santa Eugènia més enllà del pla especial. “Volem que el nostre rebost quedi protegit dins un Parc Agrari en el què s’incloguin també les hortes de Salt i les ribes del Ter, afavorint així també polítiques ocupacionals pels nostres joves i gent amb risc d’exclusió social i convertir Girona en una ciutat autosuficient i de mínimes emissions a mig termini”, ha manifestat el membre de la llista número 7, Jaume Heredia.

Esquerra inclou al seu programa mesures que uneixen conceptes de millora ambiental, urbanisme, mobilitat i educació amb el de salut, som conscients que el 80% dels condicionants de la salut corresponen a factors que no es troben al sistema sanitari pròpiament dit, sinó que depenen de l’entorn en el què es viu i els hàbits de vida de cadascun dels ciutadans i ciutadanes, des de l’Ajuntament de Girona s’impulsaran aquelles polítiques destinades a la millora d’aquests condicionants de salut.

Una altra proposta republicana és renaturalitzar el riu Onyar afavorint la recuperació natural del bosc de ribera, traient el ciment i substituint-lo per terra i vegetació de ribera, serà un espai saludable i accessible per a què la ciutadania pugui gaudir-ne.

“Des de l’Ajuntament tenim la possibilitat d’incidir en la major part dels determinants de salut. Des dels municipis podem fer que els ciutadans visquin en un entorn de qualitat impulsant polítiques ambientals que afectin l’aire, l’aigua i l’entorn natural”, ha manifestat el cap de llista d’Esquerra Girona, Quim Ayats.

"Actualment aquests condicionants de salut són diferents segons els barri on vius i volem que tots els gironins i gironines tinguin el millor entorn per gaudir de la salut", ha acabat el candidat republicà.