Gràcia

Notícia

Gestió cívica en dificultats, els ajudem?

ERC té un clar posicionament a favor del model de gestió cívica per a la gestió d’equipaments públics sempre que es donin els condicionants perquè sigui possible. Es tracta d’un camí perquè la societat civil organitzada mitjançant associacions sense ànim de lucre pugui gestionar equipaments i generar una oferta cultural i social de proximitat al territori amb un gran coneixement d’aquest i sense la voluntat de lucrar-se. Quelcom que em sembla senzillament sensacional.

Jo mateix vaig tenir l’honor de ser el responsable de la gestió cívica durant 3 anys de la Violeta de Gràcia des del voluntariat (parlant en plata, sense cobrar res). Va ser una gran aventura que em va donar grans moments de satisfacció al mateix temps que em va generar moments de forta angoixa associats en gran mesura a la gestió de la tresoreria.

En la meva opinió, un dels punts febles de l’actual model de gestió cívica és que cada any, si el balanç econòmic de la gestió surt en positiu, aquest superàvit s’ha de retornar a l’administració, la qual cosa fa que les entitats no puguin acumular múscul de tresoreria per afrontar possibles futurs problemes de falta d’ingressos, com ha estat el cas de la situació generada per la COVID.

Sabem que la situació de confinament ha generat molts problemes a tothom en general però amb aquest article m’he volgut focalitzar en aquesta qüestió en concret, sense deixar de ser conscient que moltes altres entitats, persones i empreses també ho estan passant malament.

Em consta que les entitats que gestionen cívicament la Violeta de Gràcia, el Centre Artesà Tradicionàrius, la Finca Sansalvador/Refugi del Diamant i Casal Cardener tenen problemes econòmics degut a la caiguda d’ingressos generats per la COVID, entenc que cada cas amb les seves particularitats.

Si aquestes entitats, quan tenen un bon any i generen superàvit, l’han de lliurar a l’Ajuntament, entenc que ara que tenen problemes per falta d’ingrés degut a la COVID el Govern de la Ciutat hauria d’entomar aquesta situació i trobar una solució que garanteixi la seva continuïtat, fet que ens beneficiarà a tots i totes.

Pots llegir el prec descarregant el següent enllaç: http://locals.esquerra.cat/documents/2020-07-07-prec-ajuda-equipaments-gestio-civica.pdf
 
Guillem Roma i Batlle
 
Conseller del Districte de Gràcia per ERC