Gràcia

Notícia

ERC-Gràcia amb l'ocupació juvenil

  • Olga Hiraldo, Consellera Portaveu
  • Marc Bosch, Conseller Distrricte
  • Max Zañartu, Regidor Ajuntament de Barcelona

La precarietat de l’ocupació juvenil no ens ve de nou, sovint els nostres joves són els més perjudicats davant d’una crisi econòmica, i així ho estem constatant en aquesta crisis socioeconòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19.

L’actual crisi, doncs, sembla que no difereixi massa de la crisi del 2008 pel que fa al nostre jovent. S’espera un 40% d’atur juvenil, ja que habitualment la taxa en joves dobla la del conjunt de la població i la Comissió Europea preveu un 18.9% d’atur.

Segons dades de l’Agència Catalana de la Joventut de febrer a març d’enguany la caiguda més acusada d’afiliacions a la Seguretat Social ha estat en persones d’entre 16 a 29 anys, que van registrar una caiguda del 40.5%. A més, durant el mes de març, la caiguda de la contractació jove va ser gairebé del 30% i, mentre s’ha recuperat el 70% de l’ocupació perduda per la crisi sanitària de persones majors de 50 anys, pel que fa a ocupació juvenil, només s’ha recuperat un 15%.
 
D’altra banda, cal considerar que, segons dades del mateix Ajuntament, l’any 2018 el salari mig dels joves d’entre 25 i 29 anys era un 34% inferior que la mitja salarial de la ciutat, i encara es veu més marcada aquesta diferència entre els joves menors de 25 anys, dels quals el salari mig és un 66% inferior a la mitjana.

Davant aquesta situació, ens sembla inadmissible que el Govern de l’Estat hagi retallat el 50% dels diners que han d’anar destinats a les Comunitats Autònomes per polítiques actives d’ocupació, perjudicant en gran mesura al jovent.

Per tot això, el passat mes de juny el nostre regidor Max Zañartu, adscrit a Gràcia va presentar al Consell Plenari del Ajuntament de Barcelona un prec instant al govern a presentar en el termini màxim d’un mes mesures a curt i mig termini per pal·liar els efectes de l’actual crisi sobre el mercat laboral dels i les joves de Barcelona provocades per la crisi de la COVID-19. I des del territori, el nostre conseller de districte Marc Bosch, que se n’ocupa del àmbit de la infància, adolescència i joventut, va presentar per escrit la següent pregunta dirigida al Regidor del Districte: “Quines mesures està treballant el govern del districte amb el moviment associatiu juvenil i punts Infojove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la crisi de la COVID-19 en la realitat que afecta als i les joves de Gràcia?”.

Desitgem poder donar-vos resposta ben aviat, per ara no tenim constància que s’hagi treballat en aquesta línia durant aquest mes.
 
Olga Hiraldo i Martí
Consellera portaveu d’Esquerra Republicana a Gràcia