Gràcia

Notícia

Congrés d'ERC-Gràcia

El passat dilluns, 16 d’abril, els militants del casal d’Esquerra Republicana de Gràcia vam celebrar el nostre Congrés anual ordinari. La presentació de l’Informe de la Presidència va anar a càrrec del president Toni López, que amb el suport d’un powerpoint va fer un repàs de les principals accions polítiques del curs polític (segon semestre del 2016 i 2017). Cal destacar entre d’altres accions les campanyes “La República que farem” i “Construir una República-Sí” per promoure el referèndum d’autodeterminació i decantar un vot afirmatiu a la República Catalana. També va destacar les dues conteses electorals d’aquesta etapa, l’1-O i el 21-D, i en va destacar les accions de campanya electoral i el seguiment de la jornada electoral a través de les xarxes d’apoderats i apoderades. L’acció de l’executiva del casal es va veure reflectida en les diapositives presentades d’un munt d’actes polítics organitzats durant aquest període, així com d’altres activitats d’ordre intern. A mesura que anaven apareixen a la pantalla, es va homenatjar amb aplaudiments aquells càrrecs electes que havien participat en alguna o altre acte polític al nostre districte en els darrers temps, i que avui estan empresonats, exiliats o encausats: Marta Rovira, Toni Comín, Dolors Bassa, Carles Mundó. Al final de l’exposició es va demanar un aplaudiment en record a tots els presos polítics, exiliats i encausats injustament per la causa general contra l’independentisme. També va destacar l’augment significatiu del nombre de nova militància i d’amics i amigues.

Seguidament, en Toni va continuar la seva exposició amb l’Informe Econòmic on va presentar el balanç d’ingressos i despeses de l’any 2017, i el pressupost del 2018 que es van aprovar per assentiment. Va destacar-ne l’equilibri dels comptes i l’augment dels ingressos per al 2018.

A continuació va prendre la paraula l’Alba Metge, Portaveu d’Esquerra Republicana al Districte. En el seu Informe de política municipal va assenyalar les principals accions del partit als 8 darrers plens del Consell de Districte de Gràcia, i va denunciar la paràlisis institucional que viu el govern del districte.

Un punt rellevant de l’ordre del dia del Congrés era la ratificació dels nous membres de l’executiva o de les noves funcions. L’Olga Hiraldo (Secretaria d’Organització), la Beatriu Acin (Secretaria de les Dones) i l’Àngel Làzaro (Secretaria d’Atenció a la Militància) van ser ratificats en els seus càrrecs per votació en urna i per majoria absoluta dels assistents.

El Congrés va acabar amb unes paraules d’agraïment del president als membres de l’executiva que havien participat en la seva organització: Pilar, Olga, Beatriu, Àngel i Pep, i en un breu torn de paraules on es va agrair la feina feta aquests darrers anys per la companya Marta Jiménez com a membre de l’executiva responsable de la comunicació a les xarxes socials, i que ara ha hagut de deixar temporalment les seves funcions per poder-se recuperar d’unes intervencions quirúrgiques que requereixen repòs. També es va proposar fer un canvi a nivell de casal, però també a nivell nacional, del nom de Secretaria de les Dones i posar-li Secretaria de Polítiques Feministes. En Toni es va mostrar d’acord amb aquesta petició i va proposar de tenir-ho en compte quan es faci el debat de la propera Conferència Nacional o quan hi hagi una proposta de modificació d’Estatuts en un pròxim Congrés Nacional.

Pep Creus
Secretaria d’Acció Política i Comunicació