Gràcia

Documents

Plenari 10-10-2018·Seguiment de proposició. Que el govern del Districte informi públicament de l'estat d'execució de la reforma del carrer Pi i Margall
Descarrega en PDF
Plenari 10-10-2018·Proposició. Que el govern del Districte faci una nova consulta popular sobre les parets mitgeres de la plaça de les Dones del 36
Descarrega en PDF
Plenari 10-10-2018·Prec. Que el govern del Districte presenti un informe d'ocupació per franges horàries de les línies de bus dels barris nord
Descarrega en PDF
Plenari 10-10-2018·Prec. Que el govern del Districte faci públic el calendari de reunions i Consells de barri dels properes sis mesos
Descarrega en PDF
Plenari 03-05-18·Prec per tal que el Govern del Districte presenti el Pla d'Equiupaments actualitzat
Descarrega en PDF Llegeix
Plenari 03-05-18·Seguiment del Prec, aprovat al ple de juliol del 2017, per tal que el Govern del Districte informi sobre l'actualització del Pla d'Aparcaments
Descarrega en PDF Llegeix
Plenari 03-05-18·Proposició per tal que el Govern del Districte impulsi una bona conservació i manteniment del refugi antiaeri de la Plaça Revolució
Descarrega en PDF Llegeix
Plenari 04-07-18·Pregunta al Govern del Districte: Quines accions tenen previstes per reduir o solucionar el problema de la manca de places en les escoles bressol municipals?
Llegeix
Plenari 03-05-18·Prec per tal que el Govern del Districte faci una campanya a l'estiu per reduir les males olors i la corrosió del mobiliari urbà que generen els orins dels gossos
Descarrega en PDF Llegeix
Plenari 04-07-18·Proposició per tal que el Govern del Districte valori destinar nous espais d'estudi diürn i nocturn a Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, La Salut, El Coll i Penitents
Llegeix